Groen Rechts: recht is niet groen, en links heeft de afgelopen 10 jaar niets bereikt. Maar we zijn een groen rechtse partij met een breed programma, op alle beleidsterreinen!

Dit is het ‘A4-tje’ met onze standpunten. Ons motto: gewoon doen wat werkt!

Standpunten Groen Rechts

 • Zorg: de marktwerking in de zorg is doorgeschoten want ook hier zijn de kosten, en dus de prijs, de belangrijkste factor geworden. We moeten gaan zorgen dat preventie, kwaliteit, innovatie en samenwerken leidend worden, wat juist zal leiden tot een kostenverlaging. Wij hebben een plan om de zorg snel beter te maken.  Verder lezen
 • Zorg: wij gaan als Nederlanders vastleggen wat wij acceptabele zorg vinden, en daarop de zorg inrichten, d.w.z. een Eerste Hulp ziekenhuis binnen een acceptabele aanrijtijd overal in Nederland. Tegelijkertijd zullen alle zorg en medicijnen steeds worden geëvalueerd op daadwerkelijke effectiviteit; de onnodige ingrepen worden niet meer vergoed.
 • Economie: wij zijn voor duurzaam kapitalisme: winst op korte én lange termijn. Jaarverslagen worden uitgebreid met verplichte onderdelen over impact op mensen, dieren en planeet Verder lezen
 • Economie en duurzaamheid: duurzaamheid is niet een kostenpost, zoals Rutte ons heeft doen geloven, maar een kans om er samen goed in te worden en dat dan te exporteren. Investeringen voor innovatie in de bouw, bij de boeren en in het MKB zullen Nederland van de laagste plaats in de EU naar de voorhoede brengen. Burgers en bedrijven gaan wel geleidelijk de echte prijzen (true cost) betalen van producten en diensten, dus inclusief de maatschappelijke- en milieu-kosten in Nederland en elders.
 • Werkeloosheid: wij vinden ‘banen of werkgelegenheid scheppen’ onzin. Wij zijn voor versterken van innovatie, big data en internationalisering in de banenmotor MKB en startups. Daar volgt groei uit. En groei betekent banen. In die volgorde.
 • Werkeloosheid: iedereen die geen baan heeft (werkelozen, arbeidsongeschikten voor zover mogelijk, asielzoekers e.a.) werken 3 dagen per week voor hun uitkering (in de kassen, vrijwilliger in de zorg, opleiding volgen e.a.; cf. model Groningen)
 • Wonen en Vervoer: glasvezel wordt versneld uitgerold in heel Nederland. Er komen in alle dorpskernen service-centra voor geld-, bibliotheek- en supermarkt- en zorgdiensten. Regionaal komen er centra voor (op afstand) samenwerken binnen en buiten Nederland (idee van Pim Fortuyn). Voordelen: 1) ouderen en ongeletterden kunnen beter leven in Nederland; 2) woon-werkverkeer neemt af met 30%; 3) druk op woningmarkt in grote steden wordt verlicht.
 • Diversiteit: op de huidige discussie wordt door de regering weer niet goed gereageerd, en deze zal weer doodbloeden. Wij hebben het gehad met het uitstelgedrag en de herenakkoorden en het vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties. Aan de slag gaan met concrete maatregelen, evalueren, bijstellen; ‘blind solliciteren’ invoeren bij de hele overheid. Geen vrouwen in de RvB, dan geen overleg op het ministerie. Geen diversiteit: geen subsidie. Afgelopen, klaar! En het goede nieuws: zakelijk is dit namelijk ook een stuk slimmer!  Verder lezen
 • EU: EU moet nu eerst verbeteren en zorgen voor draagvlak; niet uitbreiden. We gaan de EU evalueren: welke landen zijn nog democratisch, welke markten zijn echt vrij? Lening of giften: bij structurele ondersteuning eerst zorgen voor een gelijk speelveld met pensioenleeftijd e.a., maar in tijden van crisis ruimhartig geven (en intercultureel communiceren; in Zuid-Europa denken ze in zware crisis anders over kasboekjes!) Verder lezen
 • Godsdiensten: wij geloven heilig in de kracht van godsdiensten als jodendom, christendom, islam e.a. Vanaf de lagere school verplicht lessen over elkaars geloof en gebruiken; en leren discussiëren over overeenkomsten en verschillen. Verder lezen
 • Duurzaamheid: wij maken nu een Deltaplan Nederland Duurzaam om in 2021 volop te starten; de kosten komen toch – nu kunnen we op sommige terreinen nog zelf keuzes maken. Verder lezen
 • EU: er moet een EU Grensleger komen, dat de grenzen van de hele EU helpt bewaken. Daarnaast kan de EU zich krachtiger opstellen tegenover Rusland, Turkije, in het Midden-Oosten en China, maar ook de Amerikaanse techbedrijven; met een markt van ca. 450 miljoen burgers zijn we alleen al economisch een macht van formaat! En met het Brussels-effect hebben we precies daarom ook al veel invloed op normen en regelgeving buiten de EU.
 • Defensie: Nederland moet meer investeren in het leger, o.a. in het genoemde EU Grensleger
 • Defensie: er zal in krijgsmacht een vijfde onderdeel bij moeten komen: de Cyber Defense Force voor digital oorlogsvoering
 • Vluchtelingen: alle gemeenten waar asielzoekers nou eenmaal terechtkomen zouden met hun burgers en wijken voor draagvlak moeten overleggen: ‘hoeveel vluchtelingen kunnen wij opvangen, huisvesten, begeleiden en opleiden?’ En dat bepaalt hoeveel Nederland er opvangt; meer kunnen we niet.
 • Vluchtelingen: we moeten tegelijkertijd aan de slag met lange termijn maatregelen voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over probleemregio’s, EU-landen en Nederland. Voorkeur heeft opvang in de regio. Verder lezen
 • Overheid, open data: wij gaan zorgen voor een platform waar burgers en journalisten zelf de overheid controleren met open data. Welke wet werkt, welke subsidie levert iets op, wie geeft relatief veel geld uit? Verder lezen
 • Referenda: wij zijn tégen landelijke referenda als lapmiddel voor een falende democratie. We kiezen Den Haag niet voor niets. Preferenda, met meer keuzen, en alleen ‘adviserend’ vinden wij beter. Referenda in gemeenten juist wel. Verder lezen
 • Keurmerken: er komt één keurmerk voor voedsel v.w.b. mensen, dieren en planeet, met daarin alle andere keurmerken Verder lezen
 • PVV, VVD: wij begrijpen PVV-stemmers goed. Wij staan alleen niet achter de oplossingen van Wilders. We denken wel dat Wilders zegt wat hij meent. Rutte zegt wat hij denkt wat nodig is om zijn eigen doel te bereiken, d.w.z. zijn nek niet uitsteken zodat hij kan blijven zitten. Lerarentekort, onderwijsniveau, woningtekort, relatie in EU, milieu, jeugdzorg, ministeries van Financien en Justitie: langlopende problemen die alleen maar vooruitgeschoven worden.
 • Privacy: elke burger moet een privacy dashboard krijgen waar overheid, social media, apps, zorginstellingen e.a. hun informatie moeten komen ophalen. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Verder lezen
 • Rutte en corona: in corona-tijd was iedereen, parlementair journalisten incluis, vol lof, terwijl er veel fouten zijn gemaakt: 1) regering en OMT hebben  zichzelf overschat er is te laat sterk gereageerd toen de tekenen al wel duidelijk werden (Rutte was begin maart nog lacherig!), 2) de ouderen en verpleeghuiszorg zijn over het hoofd gezien (duizenden doden), 3) het leveren van beschermingsmiddelen en tests heeft veel te lang geduurd en Rutte heeft De Jong, van Rijn en Sijbesma laten doormodderen, terwijl zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen zonder die middelen moesten werken), 4) de landen die het beter dan wij hebben gedaan (Duitsland, Denemarken, groot deel Oost Europa, Griekenland, Nieuw Zeeland en vele anderen) hadden meteen een strikte lockdown, en niet de zelfbenoemde ‘intelligente’ lockdown waarmee Nederland op positie 8 staat van aantal doden per miljoen inwoners van de hele wereld (als je San Marino en Andorra niet meetelt). Als we het net zo goed als Duitsland hadden gedaan dan hadden we niet 6000+ doden gehad, maar 2000+; dat scheelt 4000 doden. Rutte heeft zich steeds verscholen achter het OMT (‘heilig’), maar is gewoon verantwoordelijk; zelf, en voor het feit dat hij De Jonge en Van Rijn heeft laten doormodderen terwijl de middelen niet kwamen. De app en de wetgeving zijn tenslotte ook broddelwerk en er is veel gebeurd zonder wetten of wat tegen de grondwet ingaat.
 • Rutte 10 jaar: Hoe heeft Rutte het gedaan de afgelopen 10 jaar: lastige of grote issues (klimaat, wonen, integratie) voor zich uitschuiven tot het niet langer kan en altijd bij een andere bewindsman laten (die dan ook vaak het politieke loodje moeten leggen vanwege affaires). Overigens heeft Rutte het ondertussen zo ingericht dat hij van alle ministeries weet wat er speelt, dus hij is in principe van alle dossiers op de hoogte. Maar … na rumoer uit de samenleving ‘neemt hij de regie’ en vervolgens sterft een issue een stille dood. En na die 10 jaar hebben we nu een hele lijst met
  • a) achterstallig onderhoud (boeren, kaalslag in onderwijs met o.a. lerarentekort (rapport D66), woningtekort, bouwsector problemen, kosten zorg, drugs, terugkerend gedoe over kosten koningshuis, integratie (traditioneel alleen tijdens verkiezingen een onderwerp voor Rutte), vergrijzing, immigratie, asielzoekers (veiligheid kinderen<->prostitutie; uitgeprocedeerd), IND, gelijke beloning vrouwen, woonbaarheid grote steden, macht van Amerikaanse techbedrijven. Het is tekenend dat er meer en meer uit de polder oproepen komen aan het kabinet om die grote problemen nou eindelijk eens aan te pakken.
  • b) affaires (boeren, pfas-bouw –  achteraf door dit kabinet erkend als te streng gedaan?!, vergoedingsregeling Groningen, toeslagen en inkomstenbelasting Belastingdienst + alle affaires over munitie bij Defensie, bonnetjes, Justitie e.a.).
 • Verder: hoe is het mogelijk dat iemand na 10 jaar in al die EU overleggen nog steeds niet weet hoe hij moet communiceren met mensen die een andere culturele achtergrond hebben dan die van het dorp Den Haag. Maar het meest navrante is dat wij ons niet iets belangrijks kunnen herinneren van de afgelopen 10 jaar dat Rutte toch echt voor elkaar heeft gekregen. U?

……………………………….

Wilt u meer lezen? Partij Groen Rechts heeft een ProgrammaBeginselen en daarnaast een aantal veel voorkomende Vragen&Antwoorden. Ter inspiratie hebben wij onder Standpunten ook  De Nederlandse Grondwet opgenomen, die wat ons betreft veel meer gebruikt zou moeten worden als basis voor discussies en beslissingen.

Doet u mee?

De vraag is eigenlijk heel simpel: vindt u ook dat er iets moet gebeuren? En ziet u tussen de huidige politieke partijen het antwoord ook niet? Doe dan mee! Dan gaan we samen het verschil maken.
– Vertel uw familie en vrienden over Groen Rechts; bel ze, vertel het tijdens de verjaardagskoffie of gebruik de knoppen onderaan deze pagina.
– Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief; bovenaan elke pagina rechts.
– Steun ons financieel; elke bijdrage is welkom!

Groen Rechts

Nederland staat voor een groot aantal uitdagingen in de zorg, integratie, gelijkheid, privacy, veiligheid e.a.. Den Haag functioneert alleen niet goed en democratisch genoeg. Lobbypartijen hebben teveel macht. Problemen worden voor zich uit geschoven, of worden opgelost met korte termijn maatregelen. Conclusie: ons geld en onze stem worden niet goed besteed, en de besluitvorming is niet democratisch, transparant en goed genoeg. En dat geldt ook voor de EU.

Wij zijn een groep burgers die op een gegeven moment dachten: en nou is het klaar! Dit kan zo niet langer. Wij hebben daarom Groen Rechts opgericht om het verschil te maken in Den Haag. Tegen de stroom in denken wij dat we de issues kunnen oplossen als we echt samenwerken, op basis van gelijkheid en transparantie! We moeten de problemen te lijf gaan zoals we altijd hebben gedaan: pragmatisch en samen, met alle Nederlanders.

Nederland is van ons … allemaal

Vaak lijken die problemen ons te overkomen. Ook zijn er internationale ontwikkelingen en nieuwe technieken die gewoon ‘lijken te gebeuren’. ….. Dat is maar deels zo. Wij kunnen er zeker iets aan doen. Dat moeten we alleen wel zélf gaan doen. En sámen. We hoeven elkaar niet aardig te vinden, maar iedereen is wel nodig. En dan? Dan wordt het onze EU, onze zorg, onze moslims, onze blanken of witten, onze internationale verdragen, ons klimaat, en onze duurzame karbonaadjes (of lamskoteletjes).

Groen Rechts

We zijn met zijn allen ondertussen een bont gezelschap geworden. Als naam voor de partij hebben we daarom gekozen voor Groen Rechts: stevig, no nonsense, een bont gezelschap, Nederlands. En waarom: rechts is niet groen, en groen links werkt niet.

Landelijke verkiezingen 2021

Groen Rechts gaat meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021 en wil daar zoveel mogelijk zetels halen. Vervolgens willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in de regering. Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.