Groen Rechts

Voor veel mensen doet rechts te weinig aan duurzaamheid en teveel voor grote bedrijven. Ook zijn er grote dossiers die alsmaar groter worden: lerarentekort, woningentekort, milieu, energie, zorg e.a. en de Toeslagenaffaire is natuurlijk een schande. Maar links is voor veel mensen meteen ‘te links’. Ook heeft links de afgelopen 10 jaar veel te weinig bereikt. Nederland heeft bijvoorbeeld het laagste percentage duurzame energie van Europa.

Na 10 jaar stagnatie is het nu tijd voor een nieuwe partij; één die wel een visie heeft.

Wij zijn een pragmatische groen rechtse partij, met een breed programma. Bekijk hier het ‘A4-tje’ met onze standpunten. Ons motto: gewoon doen wat werkt, ook voor de lange termijn!

En nu?

Partij Groen Rechts is druk bezig met de opbouw. Onze vraag is eigenlijk heel simpel: vindt u ook dat er iets moet gebeuren? En ziet u tussen de huidige politieke partijen het antwoord ook niet? Doe dan mee! Dan gaan we samen het verschil maken. 

 • Vertel uw familie en vrienden over Groen Rechts en gebruik de social media knoppen bovenaan deze pagina
 • Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief; bovenaan elke pagina rechts.
 • Steun ons financieel; elke bijdrage is welkom!
 • Neem Contact met ons op als u een vraag heeft of iets wilt doen of een suggestie heeft voor de teksten!

DUURZAAMHEID

Groot dak met zonnepanelen | Groen Rechts

Tot nu toe te weinig en te laat, en daarom noodmaatregelen (pfas, stikstof e.a.). Nederland loopt achter bij duurzame innovatie.

 • Duurzaamheid bij ons: “goed op korte én lange termijn, voor mensen, dieren en het milieu; in Nederland en in de landen waar onze producten en grondstoffen vandaan komen”
 • Van kostenpost wordt duurzaamheid bij ons een innovatiedoel, waar we goed in gaan worden (en de resultaten gaan exporteren)
 • Samen met MKB, boeren, bouw, technische bedrijven, Brainport Eindhoven, universiteiten, maar ook burgers en gemeenten
 • Klimaatakkoord te weinig ambitieus en rekening komt bij iedereen behalve de grote bedrijven
 • Mix van fossiele en duurzame brandstoffen moet snel maar beheerst groener worden (keuzes o.b.v. wetenschap; invloed lobby openbaar maken)
 • Kernenergie meteen meenemen in de afweging en snel aan de slag; de tijd is voorbij om mogelijke duurzame energiebronnen af te wijzen

FINANCIEN

EU bankbiljetten en munten | Groen Rechts

Financiën moet eindelijk zijn huishoudboekje en organisatie op orde brengen; belasting hervormen!

 • Van vele bestede miljarden maar ook bezuinigingen is onbekend wat het concrete doel is en wat ze opleveren. Net als de rest van Nederland moet ook Financiën haar huishoudboekje op orde brengen!
 • Belastingdienst de komende 4 jaar onder externe curatele, net zolang tot ze klantvriendelijk zijn
 • Inkomsten- en vermogensbelastingen herijken; ongelijkheid in Nederland groeit en Nederlandse burgers profiteren minder van EU dan bedrijven.
 • MKB net zo verwennen als grote (internationale) bedrijven; in de EU minimum vennootschapsbelasting om speelveld gelijker te maken
 • Belastingen burgers en bedrijven bevrijden van uitzonderingen en toeslagen; er leven erg veel slimme mensen in Nederland … laten we het oplossen! (Ontwerp Cnossen – Jacobs concreet maken, keuzes maken en uitvoeren)
 • Ander evenwicht nodig tussen 1) staatsschuld en 2) investeren in onze toekomst (en dus ook in banen) en de publieke sector. Er is nu al wat veranderd, maar Nederland heeft te weinig geleerd van de financiele- en de corona crisis.

EUROPESE UNIE

Vlag van de EU - blauw met gele sterren | Groen Rechts

Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft in het machtsspel tussen VS, China en Rusland

 • Nederland blijft dus in de EU want het heeft geen andere keus; dus niet meer zeuren, en ervoor gaan
 • We gedragen ons als een meubelwinkel op een meubelboulevard, die zegt dat hij het wel alleen af kan
 • EU moet eerst meer intern draagvlak krijgen en meer samenwerken; niet uitbreiden.
 • Draagvlak versterken o.a. door niet-bureaucratische maatregelen als snelle goedkope (en duurzame) treinverbindingen, EU tv-zenders e.a.
 • Over het geld van Noord naar Zuid: eerst de verschillen bij belastingen, pensioenen, subsidies etc. goed uitzoeken, in plaats van al die populistische verhaaltjes. Maar dan wel ernaar handelen!
 • Naar buiten toe veel assertiever worden richting VS, China, Rusland, maar ook Big Tech en financiele wereld
 • Unanimiteit Europese Raad bij besluitvorming stoppen (niet verplicht maar in de praktijk wel), want hindert goede beslissingen (asielzoekers, Wit-Rusland, Big Tech belastingen e.a.)

GEZONDHEID EN
GEZONDHEIDS-ZORG

Vrouwelijke arts met microscoop - Gezondheidszorg | Groen Rechts

Preventie, kwaliteit, innovatie en samenwerking worden leidend. Vrijblijvendheid bij burgers en zorgverleners veranderen naar verantwoordelijkheid nemen.

 • Meer centrale regie, afspraken en prijsbepaling; marktwerking blijft waar dat gunstig is bij planbare zorg (ogen, knieën e.a.)
 • Samen vastleggen wat acceptabele zorg is en wat vergoed wordt; overbodige (be)handelingen of medicijnen stoppen
 • Vrijblijvendheid bij zorgverleners wordt continue verbeteren: evaluatie van zorgtrajecten, medicijnen, behandelingen, dure technologie e.a. Betaling voor zorgtraject (zorgbundel), van klacht tot einde.
 • Vrijblijvendheid bij burgers wordt meedoen: oefeningen doen, medicijntrouw, dieet volgen, sporten
 • Preventie: BTW op gezond voedsel naar 0%; op termijn alleen voor biologisch en Beter Leven ***; op school gezonde lunch en bewegen overal verplicht
 • In de EU samenwerken voor zeldzame ziektes en medicijnen (NL is te klein daarvoor)
 • Lastige kwesties eindelijk oppakken (inkomens van specialisten, handige BV’s, rol verzekeraars, invloed lobby)

GELIJKHEID

Gelijkheid in diversiteit | Groen Rechts

Worden alle Nederlanders gelijk behandeld, onafhankelijk van godsdienst, levensovertuiging, geaardheid etc? En is ons belastingsysteem eerlijk voor alle burgers en alle bedrijven? 

 • Zijn we echt gelijk bij behandeling in de zorg, belastingen en rechterlijke macht? En is er echt ‘kansengelijkheid’ bij onze schoolkeuzes, carrières, en inkomens?
 • Krijgen Nederlanders genoeg betaald voor het werk dat ze doen? Ongelijkheid in vermogen burgers groeit door belastingvoordelen, en MKB wordt tekort gedaan t.o.v. grote bedrijven
 • Ons gaat het om de praktijk: goede registratie en dan waar nodig maatregelen nemen
 • Onze vaste overtuiging: een slimme belastingbetaler snapt dat als de economie floreert maar ook 450.000 Nederlanders arm zijn (echt arm, dus), dat dat nu al veel geld kost, en op termijn een tijdbom is
 • Er zijn in Nederland kinderen die ‘ziek’ zijn op hun verjaardag, omdat ze geen geld hebben voor een traktatie. Wist u dat? Lijkt ons niet echt een goede start …

IMMIGRATIE EN
ARBEIDSMARKT

Technologische ontwikkelingen en vergrijzing gaan zorgen voor tekorten op arbeidsmarkt, maar er zijn nu ook al tekorten in bijv. de zorg, maar ook beroepen die Nederlanders niet willen doen

 • Allereerst gaan we zorgen dat we zoveel mogelijk zelf de vacatures kunnen invullen
 • Onderwijs moet daarom verbeteren; studie voor technische beroepen wordt gratis
 • Inzetten op robots waar mogelijk
 • Bij werkeloosheid verplicht 3 dagen per week ‘Alternatief Werk’ doen, w.o. maatschappelijke diensten, tuinbouw, maar ook opleidingen e.a.
 • Voor zover we werk-immigranten dan nog nodig hebben: structureel en goed aanpakken
 • Belangrijk om eerlijk te zijn over te grote cultuurverschillen; geen herhaling van jaren ’70 toen het de politiek overkwam

IMMIGRATIE VAN
VLUCHTELINGEN

Arme wijk in ontwikkelingsland | Groen Rechts

Nederland is niet goed in het ontvangen, screenen, toelaten en begeleiden van vluchtelingen; en terugsturen van afgewezen asielzoekers

 • COA, IND etc. blijven slecht georganiseerd (wachttijden van 2 jaar), want vertraging is onderdeel van het ontmoedigingsbeleid van Rutte III (ondanks de hoge kosten). Bescherming van kwetsbare groepen in centra is onvoldoende.
 • Eerste opvang waar mogelijk in EU- en VN-opvangkampen in de regio of aan grens EU; selectie vindt daar plaats. Daarna gelijk verdelen in EU. Weigerlanden als Polen, Tsjechië en Hongarije: hun arbeidsmigranten dan ook beperken.
 • Aparte centra voor asielzoekers uit veilige landen; voor terugkeer laten we ons niet meer door die landen koeioneren. Waar nodig financiële en economische sancties inzetten.
 • Er is ook een grens aan wat Nederland als klein dichtbevolkt land aankan. Gemeenten moeten zelf met hun burgers gaan bepalen hoeveel statushouders zij aankunnen.
 • Parallel a) investeren in landen van herkomst om migratie minder nodig te maken en b) belastingontwijking door grote bedrijven daar niet meer mogelijk te maken. Immers: wegsluizen winst in bijv. Nigeria naar Nederland -> minder belastinggeld daar -> slechtere zorg en onderwijs daar -> migratie naar Nederland.

NORMEN EN
WAARDEN

Kaasschaaf met kaas | Groen Rechts

Gevoelig onderwerp, met ook hier achterstallig onderhoud

 • We zullen weer een volk moeten worden waarbij niet alles maar moet kunnen.
 • Respect voor gezagsdragers, politie en hulpverleners en zorgmedewerkers; direct en duidelijk belonen en straffen
 • Respect voor anderen en niet beledigen; maar ook accepteren dat we allemaal wel eens gekwetst worden
 • Social Media: ‘mensapen’ als wij kunnen kennelijk niet zonder sociale controle; straffeloos gescheld en doodsbedreigingen komen voor alsof het niets is. Waar mogelijk wordt onder echte naam inloggen verplicht; kinderen alleen nog registreren met co-registratie door ouders.
 • Normen en waarden ook financieel en zakelijk – we betalen samen de rekening voor overheid en publieke sector. Wie belasting vermijdt, zorgt dat Nederland minder geld in kas heeft, bijv. voor het lerarentekort
 • En in het verkeer: iedereen een puntenrijbewijs (te snel rijden, drank, bumper kleven e.d.). Meer punten is hogere boetes of langer rijbewijs kwijt

DIVERSITEIT EN DISCRIMINATIE

Gelijkheid in diversiteit | Groen Rechts

Discriminatie is van alle tijden, en iedereen doet het. Wij geloven in maatregelen nemen en niet in alleen maar praten of standbeelden verwijderen. Taboes zitten oplossingen in de weg.

 • Onze stelling is dat iedereen discrimineert; dat is mensen eigen. En dat Zwarte Piet minder belangrijk wordt als iedereen dezelfde kansen heeft
 • Ons gaat het om de praktijk: goed registreren en dan maatregelen nemen!
 • Voor ons is dit niet een onderwerp n.a.v. incidenten en even ‘de regie nemen’, maar iets wat er altijd bij zal blijven horen
 • Wij zijn trots op onze geschiedenis, en geloven in een open discussie over de schaduwkanten; niet in het verwijderen van standbeelden en naambordjes
 • Streng optreden bij discriminatie en geweld tegen mensen om wie ze zijn (LHBTIQ+, joden, Marokkaanse Nederlanders e.a.).
 • Taboes zitten oplossingen in de weg. Niet benoemen van bijv. Marokkaanse afkomst bij rellen vergroot het probleem.

SAMENWERKING
ANDERE PARTIJEN

Logo van gezicht koe | Groen Rechts

Wij willen in principe samenwerken met alle partijen

 • Zelfs met de VVD onder Rutte, maar 10 jaar stagnatie, problemen uit de weggaan en de verantwoordelijkheid op anderen afschuiven moeten dan nu wel stoppen
 • PVV en FvD lijken met hun uitspraken doelbewust deelname aan een regering te willen voorkomen? Ze benoemen de zaken overigens wel.
 • Wij zijn niet bang voor discussies in parlement of coalitie
 • En dus bij voorkeur een klein regeerakkoord, geen ‘coalitie-overleg’ meer, en veel ruimte voor input van alle parlementsleden.
 • Lobby-clubs die nu achter de schermen meeregeren moeten voor iedereen zichtbaar hun werk gaan doen

ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING

Arme wijk in ontwikkelingsland | Groen Rechts

Alleen inzet en financiering voor projecten die werken; meer samenwerking en transparantie

 • Steun en financiering die bij de mensen zelf terecht komt
 • Alleen subsidie voor organisaties die nationaal en internationaal intensief samenwerken om slagkracht te vergroten en om overlap te voorkomen; ook in de EU
 • Investeren in gemeenschappelijke faciliteiten voor big data, analyse en evaluatie
 • Jaarverslagen met concrete resultaten en verhoudingen kosten/opbrengsten
 • Uitbreiden eerste hulp bij rampen en snelle wederopbouw (o.a. door hergebruik puin – ‘Mobile Factory’; aanleg tijdelijke havens)

JUSTITIE EN
RECHTERLIJKE MACHT

rechter | Groen Rechts

Uitkleden van rechterlijke macht is te ver gegaan; innovatie moet doorgezet worden

 • Rechtsgelijkheid van alle Nederlanders is uitgehold door uitkleden van rechtsbijstand en nadruk op ‘productie’ draaien, waardoor de kwaliteit onder druk staat.
 • Er moet geld bij, en kwaliteit en innovatie moeten leidend worden
 • Moderniseren van processen en meer ondersteunen technologie (noodzaak bleek ook tijdens corona).
 • Antwoord formuleren op AI ontwikkelingen bij advocatenkantoren die profielen maken van uitspraken en rechters
 • Onderzoek naar beslissingsondersteunende systemen, en technologieën als Artificial Intelligence en Natural Language Processing. Rechters kunnen dan focussen op individuele en complexe aspecten van een zaak.

KONINGSHUIS

Nederlandse vlag | Groen Rechts

Wij zijn voor het Koningshuis

 • Koninklijk huis heeft belangrijke verbindende rol in Nederland en daarbuiten; en dat is veel waard (niet alleen economisch)
 • En ook hier geldt (net als met EU, duurzaamheid e.a.): als je ervoor gaat, blijf dan niet zeuren over geld
 • Schimmige begrotingen met allerlei potjes leiden tot terugkerende beschamende discussies
 • Er moet 1 transparante begroting komen, voor alle kosten, onder Algemene Zaken
 • Verder net als bij alle burgers en bedrijven geen uitzonderingen voor belastingen, jacht etc

WAAR GAAN WIJ VOOR AAN DE SLAG?

Snelweg bijna leeg | Groen Rechts

U denkt misschien ‘weer een partij’?  Wat heb ik daaraan? Hiervoor gaan wij voor u aan de slag:

 • Files, zorg, woningtekort, onderwijs, milieu, duurzaamheid, vervoer en belastingstelsel; nu eindelijk goed aanpakken
 • MKB net zo verwennen als grote bedrijven. Bureaucratie voor bedrijven sterk verminderen, o.a. door afhandeling vergunningen, subsidies, aanvragen vanuit 1 platform; instanties halen daar hun informatie
 • Alle mensen zonder werk, incl. asielzoekers en statushouders, verplicht 3 dagen per week ‘Alternatief Werk’
 • Belastingdienst onder externe Raad van Toezicht die toeziet op belangen burgers, net zolang tot de dienst klantgericht werkt.
 • Wij gaan lastige kwesties en taboes niet uit de weg, juist om het op te kunnen lossen: zorg specialisten in dienst, integratie, lobbyisten in Den Haag e.a.

10 JAAR STAGNATIE
VVD, met CDA, D66, PvdA

Vijver met algen | Groen Rechts

Na 10 jaar door de VVD geleide coalities met CDA, PvdA en D66

 • een voorbeeldig kasboekje, zelfs nu nog. Waarom? Omdat we niet investeren in de lange termijn en in de publieke sector
 • lange termijn – achterstallig onderhoud bij landbouw en stikstof, woningbouw, onderwijsniveau, lerarentekort, duurzaamheid, zorg, immigratie en IND, integratie, discriminatie, grondwaterprobleem, elektriciteitsnet etc.
 • affaires – Toeslagen, Groningen, Persoons Gebonden Budgetten; procedures zijn belangrijker dan burgers
 • slechte uitvoering bij financiele crisis: teveel bezuinigd -> 2 jaar extra recessie vergeleken met EU landen
 • corona crisis: materialen niet op tijd geleverd, kwetsbare ouderen niet beschermd, onvoldoende communicatie, maatregelen steeds te laat en onvoldoende
 • deze coalities werken het hardst voor grote (internationale bedrijven), de tabakslobby e.a.! MKB en burgers hebben geen prioriteit.

ECONOMIE

Kantoor met zakenman | Groen Rechts

Economie zal moeten hervormen en meer eigen koers varen

 • Economie zal stapsgewijs snel digitaler en duurzamer (moeten) worden
 • MKB sterker stimuleren voor noodzakelijke innovatie, duurzame transitie, circulair werken.
 • “Duurzame ontwikkeling voor voortgang die voldoet aan de huidige behoeften, zonder dat het vermogen van de toekomstige generatie om in hun behoeften te voorzien in gevaar gebracht wordt” (Brundtland-definitie)
 • Globalisering waar mogelijk (samen met EU) aanpassen aan hoe Nederland wil werken. Afhankelijkheid van Amerikaanse Big Tech en China verminderen
 • Werkeloosheid wordt 3 dagen per week verplicht ‘Alternatief Werk’ (tomatenpluk, vrijwilligerswerk, opleidingen) voor iedereen (incl. arbeidsongeschikten waar mogelijk, asielzoekers/statushouders etc.)
 • Hoge salarissen bij bedrijven geen probleem, zolang alle belasting (in Nederland) wordt betaald; voor volgende crisis wel eigen buffers opbouwen

RELSCHOPPERS EN VEELPLEGERS

rechter | Groen Rechts

Lik op stuk beleid in combinatie met preventie

 • Respect voor politie en hulpverleners moet terugkomen
 • Hard optreden tegen relschoppers, dronken studenten e.a.
 • Veelplegers krijgen strafpunten, ook voor kleinere vergrijpen, met steeds hogere boetes of meer gevangenisstraf. Eventuele criminele carrière is dan eerder op te merken, zodat op tijd ingrijpen mogelijk is
 • Wijkpolitie uitbreiden
 • Wegbezuinigde jongerenwerkers en buurthuizen terug voor preventie

DEFENSIE UITBREIDEN
5E ONDERDEEL voor DIGITALE OORLOGSVOERING

Legervoertuigen in het bos | Groen Rechts

Nederland moet meer investeren in Defensie, in de EU meedoen, en er komt een krijgsmachtonderdeel bij ….

 • Doelstelling om het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied te kunnen verdedigen: lukt dat nu wel?
 • Daarnaast flexibel internationaal kunnen reageren; behoefte aan snelle inzet bij humanitaire hulpverlening zal groeien met het veranderende klimaat
 • Meedoen met oprichten en bemannen EU Grensleger (opvolger van Frontex) om de EU grenzen te beschermen en als grenspolitie
 • Met technologische ontwikkelingen noodzaak 5e krijgsmachtonderdeel voor digitale oorlogsvoering (Cyber Defence Force)

DRIJVENDE STAD IN ZEE

Drijvende stad | Groen Rechts

Drijvende zelfvoorzienende stad voor de kust of in het IJsselmeer

 • we gaan een drijvende stad bouwen, die volledig zelfvoorzienend is
 • een afspiegeling van de Nederlandse bevolking
 • de nieuwste duurzame technieken kunnen daar worden ontwikkeld en toegepast
 • een prachtig exportproduct voor Nederland
 • en … een goede bijdrage aan onderzoek voor leven op het water of in de ruimte
 • eerst één stad, en dan nog één, en nog één ….

CULTUUR

Pop concert | Groen Rechts

Cultuur is in tijden van crisis al snel het ondergeschoven kindje 

 • Maar cultuur is van levensbelang voor de identiteit van een stad of land
 • Er is nu een wirwar van regelingen, subsidies; voor lange of korte termijn. Dit kan duidelijker maar ook meer gemeenschappelijk
 • Grote, middelgrote en kleine instellingen zijn allemaal nodig.
 • Maar ook onze pop-podia, clubs en gaming producten zijn onderdeel van onze cultuur, die moeten blijven
 • Samen, creatief, en voor alle Nederlanders

ONDERWIJS

Onderwijs - docent geeft les | Groen Rechts

Onderwijs is de basis voor alle Nederlanders om te groeien naar wat ze willen worden

 • We hebben al onze bollebozen nodig in onze innovatieve industrieën en diensten, op alle niveaus, van praktisch tot theoretisch
 • Er wordt erg hard gewerkt door onze docenten, maar tegelijkertijd gaat het niveau van het onderwijs in Nederland achteruit
 • Wat al jaren op ons afkwam is nu gebeurd: er is zo’n lerarentekort dat kinderen naar huis worden gestuurd
 • Er is gesneden in opleidingskosten voor docenten, en de administratieve werkdruk is te hoog
 • Onderwijs moet weer prioriteit worden; van kostenpost naar investering in een goede en betaalbare basisvoorziening voor iedereen!

U KUNT GROEN RECHTS GROOT MAKEN

Groen Rechts groeit al, maar we hebben u nodig om in de Tweede Kamer te komen!

 • Nederlanders praten niet graag over hun salaris of politieke partij
 • Maar toch … vertel over ons op kantoor of tegen uw vrienden of familie
 • Want ook zo’n sympathieke nieuwkomer als Groen Rechts moet meeregeren
 • Of op zijn minst in de Tweede Kamer lastige vragen stellen, elke week weer
 • Dus: schrijf u in voor onze nieuwsbrief (rechts bovenin)
 • En mocht dat zo uitkomen: een donatie is altijd welkom!

WAT MOET DAT WEL NIET KOSTEN?

EU bankbiljetten en munten | Groen Rechts

Wat moeten al die plannen wel niet kosten, zeker nu tijdens de corona crisis?! Het antwoord: we kunnen het financieren, en het is ook verstandig om dat te doen. 

 • Overheid: Nederlanders horen al heel lang dat we minder belastinggeld moeten uitgeven zodat we kunnen sparen voor een buffer. En dus hebben we bespaard op de publieke sector en onvoldoende geïnvesteerd in de toekomst.
 • Maar … die publieke sector en investeringen zijn er niet voor niets. De regeringspartijen hebben dat bij de investeringen nu ook eindelijk door (bij de financiele crisis is de economie kapot bezuinigd).
 • Investeringen zijn ook zonder crisis juist nuttig om innovatieve ontwikkelingen in gang te zetten, waar dat voor bedrijven in hun eentje een te groot risico is.
 • En bijv. bij duurzaamheid is gebleken dat het de Nederlandse bedrijven niet is gelukt om duurzaamheid zonder de overheid een flinke slinger te geven.
 • Die investeringen zijn dus te financieren door te lenen, maar ook door het belastingstelsel te moderniseren, waardoor er meer geld gaat naar investeringen in bedrijven.
 • Ook geld voor de publieke sector is goed besteed. Als deze beter functioneert, dan houden mensen meer koopkracht over voor aankopen, zijn minder ziek, minder werkeloos etc.. Tel uit je winst!

WONEN EN VERVOER

Snelweg bijna leeg | Groen Rechts

Woningbouw en vervoer moeten snel worden opgepakt, onder centrale aansturing door Ministerie van Volkshuisvesting (was wegbezuinigd). 

 • Ministerie van Volkshuisvesting zet grote lijnen uit, regisseert en investeert. Provincies en gemeenten is het niet gelukt, door wirwar van belangen.
 • Bestuurlijk snel oplossen en ondertussen beginnen met investeren; geen tijd verliezen
 • Duurzaamheid van woningen en pfas- en andere milieumaatregelen eindelijk regelen
 • Samen met bouw- en installatiesector investeren in innovatie in bouwtechniek en duurzame woningen.
 • Kantoorgebouwen worden bij nieuwbouw of grote verbouwing verplicht flexibel ingericht. Ombouw naar woningen moet worden ingebouwd.
 • Buiten de grote steden in alle kernen goede basisvoorzieningen (post, bank, supermarkt, bibliotheek, zorg) en snelbussen direct naar bedrijventerreinen. Daarmee spreiding over Nederland, lagere huizenprijzen, minder files.

Onze standpunten

Wilt u meer lezen? Groen Rechts heeft een Manifest, ja, zelfs een Droom, en daarnaast een aantal veel voorkomende Vragen&Antwoorden. Ter inspiratie hebben wij onder Standpunten ook  De Nederlandse Grondwet opgenomen.

Waarom nog een partij, en dan ook nog Groen Rechts?

Situatie

Nederland staat voor een groot aantal uitdagingen in de zorg, wonen, klimaat, integratie, gelijkheid, privacy e.a., nog los van de gevolgen van corona. Den Haag functioneert alleen niet goed en democratisch genoeg. De marktwerking lijkt doorgeschoten en zeker in de publieke sector mag Den Haag wel wat strakker leiden! Tegelijkertijd hebben lobbypartijen nog teveel macht. Maar om dit op te lossen, moet je op de lange termijn denken en handelen. Nu worden problemen steeds doorgeschoven, of worden opgelost met korte termijn maatregelen (zoals pfas, boeren). Conclusie: ons geld en onze stem worden niet goed besteed, en de besluitvorming is niet democratisch en goed genoeg. En dat geldt ook voor de EU.

Huidige partijen

Voor veel mensen doet rechts te weinig aan duurzaamheid en is links meteen ‘te links’. Ook heeft links de afgelopen 10 jaar veel te weinig bereikt. Zo is Nederland in Europa het land met het laagste percentage duurzame energie. Ook zijn er partijen die denken dat als je iets ontkent, dat het er dan niet is, en je er ook niets aan hoeft te doen.
Wij zijn realisten, die aan de slag willen. Ons uitgangspunt: Nederland is te klein om niet mee te doen met de EU, we hebben en houden een multiculturele samenleving, als we snel zijn dan kunnen we nog gewone klimaatmaatregelen nemen (en niet alleen maar noodmaatregelen) en als we gaan innoveren in zorg, bouw, en landbouw en klimaat dan zijn dat geen kostenposten maar terreinen waar we beter van worden (ook financieel)!

Samen aan de slag

Vaak lijken die problemen ons te overkomen. Ook zijn er internationale ontwikkelingen en nieuwe technieken die gewoon ‘lijken te gebeuren’. ….. Dat is maar deels zo. Wij kunnen er zeker iets aan doen. Dat moeten we alleen wel zélf gaan doen. En sámen. We hoeven elkaar niet aardig te vinden, maar iedereen is wel nodig. En dan? Dan wordt het onze EU, onze zorg, onze moslims, onze blanken of witten, onze internationale verdragen, ons klimaat, en onze duurzame karbonaadjes (of lamskoteletjes).

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep burgers die op een gegeven moment dachten: en nou is het klaar! Dit kan zo niet langer. Wij hebben daarom Groen Rechts opgericht om het verschil te maken in Den Haag. We moeten de problemen te lijf gaan zoals we in Nederland altijd hebben gedaan: pragmatisch en samen, maar zonder eindeloos te ‘polderen’. Wij zijn een pragmatische groen rechtse partij, met een breed programma, op alle beleidsterreinen!

Als naam voor de partij hebben we daarom gekozen voor Groen Rechts: stevig, no nonsense, een bont gezelschap. En waarom: rechts is niet groen, en groen of links werkt niet.

We zijn alvast begonnen

Groen Rechts is een pragmatische club mensen, en dus hebben we in februari een stand gehuurd op de Huishoudbeurs. Daar hebben we 9 dagen met mensen gepraat over duurzame keuzes, keurmerken, waarom het zo lastig is om ons gedrag te veranderen etc. Op basis daarvan hebben we het platform https://mijnkeus.nu gemaakt: keuzes, kwesties en tips voor de praktijk van alledag.

Landelijke verkiezingen 2021

Groen Rechts gaat meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021 en wil daar zoveel mogelijk zetels halen. Vervolgens willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in de regering. Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Man die in de lucht springt | Groen RechtsHeeft dit echt zin? Ja, gewoon doen!

Sinds dit plan is gelanceerd kwamen we veel mensen tegen die zich ook ontzettend storen aan de huidige politiek en politici. Er zijn er die zelfs het nieuws niet meer kijken of delen van de krant overslaan. Zij denken dat er, ook gezien alle beloftes die nu weer gedaan worden, toch niets verandert. En ook het optimisme van dit voorjaar over echte veranderingen lijkt alweer voorbij.

Wij denken dat er wel iets kan veranderen, en dat het juist nu makkelijker is dan ooit!

We vragen ons ook wel af of zo’n partij in de Tweede Kamer krijgen wel realistisch is, of het wel kan, of het niet gek is?! Maar daarna denken we steeds: stel dat we het gewoon doen en dat het lukt?! Wat zou dat fantastisch zijn! En ook: we kunnen niet langer aan de zijlijn blijven staan. En daarom gaan we het dus gewoon doen!

Doet u mee?

De vraag is eigenlijk heel simpel: vindt u ook dat er iets moet gebeuren? En ziet u tussen de huidige politieke partijen het antwoord ook niet? Doe dan mee! Dan gaan we samen het verschil maken.

 • Vertel uw familie en vrienden over Groen Rechts en gebruik de social media knoppen bovenaan deze pagina
 • Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief; bovenaan elke pagina rechts.
 • Steun ons financieel; elke bijdrage is welkom!
 • Neem Contact met ons op als u een vraag heeft of iets wilt doen.