Skip to main content

Zijn jullie links of rechts?

De vraag wordt vaak gesteld wat wij zijn: links of rechts? Of een beetje ‘in het midden’? Het antwoord is niet zo helder als misschien goed zou zijn voor in de media. Ons antwoord is namelijk: groen-rechts en pragmatisch links.

Onze uitgangspunten

  • Duurzaam kapitalisme: mooie winst maken, maar niet alleen dit jaar. Die kosten voor de duurzame economie komen namelijk toch, dus kunnen we ze beter maken zolang we nog keus hebben
  • Salarissen in publieke sector hard aanpakken – daarbuiten vooral door werknemers
  • Vluchtelingen veel beter opvangen, maar niet meer dan we zelf bepaald hebben door raadplegingen per gemeente
  • Verschillen tussen arm en rijk, hoogopgeleid en laagopgeleid: verkleinen want dat is slimmer en levert meer banen en gezonde mensen op
  • Gezondheidszorg: meer verantwoordelijkheid voor iedereen van burgers tot specialisten, maar minder marktwerking
  • Integratie: interventieteams voor probleemwijken met snelle harde aanpak, maar veel meer contact zoeken met jihad-gangers en hun familie

Dit is natuurlijk nogal kort door de bocht. Kijk voor een meer genuanceerde visie op ons Programma of bij onze Beginselen.

Rechts, midden, links?

Overigens wordt deze vraag, links of rechts, vaak gesteld omdat kiezers willen weten hoe ze ons moeten plaatsen. Met alle tegenstellingen en de vele partijen die er nu zijn is dat begrijpelijk. De vele nationalistische, anti-Europa en hyper-democratische partijen zitten allemaal rechts van het midden. Links van het midden is het opvallend stil. Veel huidige middenpartijen hebben het verbruid.

Redelijke midden

Wij zitten in het ‘redelijke midden’. Dit is misschien niet handig omdat veel mensen ontevreden zijn. En als je ontevreden bent wil je ‘echte’ veranderingen. En daar horen radicale standpunten bij. ‘Marktwerking in de zorg helemaal terugdraaien’! Wij denken dat veranderingen beter en sneller kunnen plaatsvinden door de boel niet weer helemaal om te gooien, maar door juist voor de hand liggende zaken nu eindelijk eens echt aan te pakken.

Voorbeeld: rol van de overheid

Neem het terugtreden van de overheid en de marktwerking in de zorg, bij de coöperaties, bij nutsbedrijven. De situatie kan al veel beter worden als de overheid een deel van de taken weer op zich neemt en zorg voor zeer duidelijke spelregels, monitoring en naleving. Binnen die grenzen kunnen de spelers in de zorg en huisvesting dan hun werk doen. Die veranderingen kunnen snel worden doorgevoerd met een groot effect voor u en mij. En daar gaat het immers om.

En om toch een duidelijk profiel te hebben: iemand noemde ons onlangs ‘radicaal redelijk’! En daar doen we het graag voor: Groen Rechts – radicaal redelijk!

Kleur bekennen in woelige tijden

Kleur bekennen in woelige tijden

Kleur bekennen is in Nederland, als het over politiek gaat, niet gebruikelijk. Het gegooi en gesmijt op de social media hebben daarbij niet geholpen. Wij denken alleen dat de situatie zo serieus is, dat we niet niets kunnen doen. We kunnen niet wachten op de uitslag van de stemming op 15 maart in de hoop dat het dan meevalt. Burgers van dit prachtige land: stuur eens wat door, like ons af en toe en dan …. !

Wildvreemden

Het is nogal wat in Nederland, ook voor ons, om aan wildvreemden te vertellen op welke partij je stemt. Het met een stelling eens zijn is één ding, maar daarop aangesproken kunnen worden door familie, vrienden of zelfs wildvreemden is heel iets anders. Het is ook niet voor niets dat veel Trump- en PVV-aanhangers dat niet openlijk durven toegeven.

Van de bank af komen

Toch denken wij dat de situatie zo serieus is, dat we niet niets kunnen doen. We kunnen niet wachten op de uitslag van de stemming op 15 maart in de hoop dat het dan meevalt. Dat is te laat. In Engeland en de VS hebben we gezien wat er dan kan gebeuren. We moeten nu iets doen.

Klein beginnen

En dat kan iets kleins zijn, of iets groots. Dus stuur eens wat door naar je allerbeste vrienden. Of noem het eens tijdens de lunch op kantoor: ‘ik heb nou toch wat gelezen …..’. En wie weet bereik je weer een paar mensen die blij zijn dat dit alternatief er is. Een paar mensen die straks de doorslag kunnen geven.

En dat begint met een mailtje of een opmerking. En daarna ….

Samen werken

Samen werken – EEN GROTE MAT VAN WILGENTENEN WORDT LANGZAAM GEZONKEN DOOR HET TE VERZWAREN MET STENEN. 20 MEI 1931. (c) ONH – Bron: Regionaal Archief Alkmaar. Collectie W. Verkerk.

Dieren

De relatie tussen mensen en dieren wordt van oudsher beheerst door twee behoeften van mensen: eten en vriendschap. Met name in geïndustrialiseerde landen als Nederland is de invulling van deze behoeften zorgvuldig gescheiden. Bij onze aankopen in de supermarkten neemt biologisch en diervriendelijk vlees een steeds grotere plaats in. Ook alternatieven zijn in ontwikkeling, bijv. met 3D printen en met insecten. Wij stellen voor dit soort alternatieven zo snel mogelijk uit te rollen. De rechten van dieren moeten beter worden beschermd, en dierenmishandeling zal vaker moeten leiden tot pathologisch onderzoek en waar mogelijk tot strafvervolging.

Tweeledig

De relatie tussen mensen en dieren wordt van oudsher beheerst door behoeften van mensen: eten en vriendschap. Met name in geïndustrialiseerde landen als Nederland is de invulling van deze behoeften zorgvuldig gescheiden. De voedingsindustrie is een proces dat erop is gericht om dieren als grondstoffen zo efficiënt mogelijk te verwerken tot een grote verscheidenheid aan producten. Huisdieren en andere dieren met een hoge aaibaarheidsfactor  kunnen daarentegen rekenen op een warme plek in huis of tuin.

Er is overlap in dierentuinen, kinderboerderijen en bij de huisdieren e.a. Bij boeren en in landen buiten West-Europa leven deze dieren veel meer naast elkaar. Flappie wordt goed gevoed en ook geaaid, maar hij wordt wel geslacht als de tijd daar is.

Een andere overlap is onze behoefte aan competitie. Racepaarden worden zorgvuldig verzorgd zolang zij kunnen winnen. Vervolgens komt een snelle gang naar het slachthuis veel te vaak voor; ook voor jonge dieren.

Dieren als Voedsel&Waar

De voedselschandalen in het verleden hebben duidelijk gemaakt dat wetgeving tekort schiet. Als een vleeshandelaar paardenvlees verwerkt en het rundvlees noemt, dan is dat een economisch delict. Als een vleeshandelaar paardenvlees met medicijnenresten verwerkt, of paardenvlees van onbekende herkomst verwerkt, dan is dat in feite het doelbewust schade brengen aan mensen, dan wel het risico accepteren dat er schade ontstaat. En daarmee is het een zaak voor het strafrecht.

Dieren-rechten

In de wetgeving zijn de rechten van dieren onvoldoende geregeld. Het is een optie om de rechten van dieren grondwettelijk vast te leggen. Wel zal dan een, per definitie arbitrair, onderscheid moeten worden gemaakt tussen diersoorten. Vroeger heette dat ‘hogere en lagere diersoorten’. Ondertussen is het duidelijk geworden dat het begrijpen van de intelligentie en bewustzijn van dieren voor mensen een lastige opgave is.

Insecten

Dit speelt o.a. bij insecten. Er zijn insecten die op sommige continenten al een van oudsher een eiwitrijke aanvulling op het voedsel vormen. Wij stellen voor om dit alternatief versneld te onderzoeken en de productie ervan te vergroten.

Wilde dieren

Wilde dieren vinden hun weg naar dierentuinen, stropers en legale jacht; deels vervolgens naar slagers en eettafels. Groen Rechts is voor strakke naleving van alle wetten op dit gebied, en voor steun aan programma’s en reservaten in de oorspronkelijke leefgebieden. De handel in ivoor e.a. aanleidingen om dieren te doden moet streng worden nageleefd en bestraft.

Dierenmishandeling

Op het moment dat dieren mishandeld worden dan is er sprake van een misdrijf. Dit soort misdrijven blijven vaak onbestraft door gebrek aan prioriteit. Om die reden wordt er weinig tijd en geld aan besteed. Zo vindt er nauwelijks pathologisch onderzoek plaats. Van de huidige onderzoeken komt ca. twee derde van de politie, waarbij het verslag van het pathologisch onderzoek onderdeel vormt van het strafdossier. Forensisch dierenartsen zijn er (nog) niet, terwijl dat bijv. in de VS  al een geaccepteerd beroep is. Als een iemand van dieren mishandelt dan is dat overigens mogelijk ook een aanwijzing dat deze persoon ook mensen mishandelt of gaat mishandelen.

Wij vinden dat dierenmishandeling meer prioriteit moet krijgen, w.o. goede registratie door de politie en gedegen onderzoek. Daders moeten afdoende bestraft worden. ‘Economische daders’ die verdienen aan het fokken van honden, paarden e.a. dieren zullen sneller een beroepsverbod moeten krijgen. #justitie

Raad van Commentaar?!

Wij van Groen Rechts houden van commentaar. Ons motto is namelijk: samen-werken werkt beter.

Weet u veel over een bepaald onderwerp uit eigen ervaring of omdat het uw werk is, dan zijn wij blij als u uw opmerkingen, vragen en kritiek naar ons wilt opsturen. Stuur dit dan naar info@partijbontekoe.nl met liefst zo duidelijk mogelijk wat er volgens u beter kan aan een tekst.

Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om uw suggesties te bespreken. Bij voorbaat dank.

Diversiteit ook bij Groen Rechts

We willen Groen Rechts diverser maken. Helpt u mee? Kent u iemand? Stuur hen dan door naar onze website. Wie weet melden zij zich aan!