Dieren

Dieren (en mensen)

De relatie tussen mensen en dieren wordt van oudsher beheerst door twee behoeften van mensen: eten en gezelschap. Met name in geïndustrialiseerde landen als Nederland is de invulling van deze behoeften zorgvuldig gescheiden. We geven veel geld uit aan speciaal voedsel voor onze katten, maar hebben geen probleem met kalfsvlees van kalveren die onderweg mishandeld worden of varkens die levend gekookt worden. Bij onze aankopen in de supermarkten neemt biologisch en diervriendelijk vlees weliswaar een steeds grotere plaats in, maar dat is nog steeds veel en veel minder dan niet-biologisch en niet-diervriendelijk vlees. Supermarkten spelen daarbij helaas een kwalijke rol. 

De rechten van dieren moeten beter worden beschermd, en dierenmishandeling zal vaker moeten leiden tot pathologisch onderzoek en waar mogelijk tot strafvervolging. Stalbranden moeten standaard worden onderzocht op oorzaken en belangen. De bio-industrie, vervoer- en slacht van dieren zal strenger moeten worden gecontroleerd, zowel voor het dierenwelzijn maar ook voor onszelf. De kwaliteit van de hele keten moet worden meegenomen in het keurmerk dat het vlees krijgt.

Om de belangen beter te scheiden, zal de NVWA voortaan onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moeten worden geplaatst (wat nu ook al een van de 2 opdrachtgevers is, naast Landbouw). Ook zal de NVWA moeten worden uitgebreid. Daarnaast zullen alle inspectierapporten openbaar worden, net als nu kennelijk mogelijk is bij de NVWA v.w.b. de hygiëne van geïnspecteerde restaurants.  

Tweeledig

De relatie tussen mensen en dieren wordt van oudsher beheerst door behoeften van mensen: eten en vriendschap. Met name in geïndustrialiseerde landen als Nederland is de invulling van deze behoeften zorgvuldig gescheiden. De voedingsindustrie is een proces dat erop is gericht om dieren als grondstoffen zo efficiënt mogelijk te verwerken tot een grote verscheidenheid aan producten. Huisdieren en andere dieren met een hoge aaibaarheidsfactor  kunnen daarentegen rekenen op een warme plek in huis of tuin.

Dieren als Voedsel&Waar

De voedselschandalen in het verleden hebben duidelijk gemaakt dat wetgeving tekort schiet. Als een vleeshandelaar paardenvlees verwerkt en het rundvlees noemt, dan is dat een economisch delict.  Wij zeggen: als een vleeshandelaar paardenvlees (vaak met medicijnenresten) als rundvlees verkoopt, of paardenvlees van onbekende herkomst verwerkt, dan is dat in feite het doelbewust schade brengen aan mensen, dan wel het risico accepteren dat er schade ontstaat. En daarmee is het een zaak voor het strafrecht.

Dieren-rechten

In de wetgeving zijn de rechten van dieren onvoldoende geregeld. Het is een optie om de rechten van dieren grondwettelijk vast te leggen, maar bij voorkeur moet eerst de handhaving beter worden uitgevoerd.

Dierenmishandeling

Op het moment dat dieren mishandeld worden dan is er sprake van een misdrijf. Dit soort misdrijven blijven vaak onbestraft door gebrek aan prioriteit. Om die reden wordt er weinig tijd en geld aan besteed. Zo vindt er nauwelijks pathologisch onderzoek plaats. Van de huidige onderzoeken komt ca. twee derde van de politie, waarbij het verslag van het pathologisch onderzoek onderdeel vormt van het strafdossier. Forensisch dierenartsen zijn er (nog) niet, terwijl dat bijv. in de VS  al een geaccepteerd beroep is. Als een iemand van dieren mishandelt dan is dat overigens mogelijk ook een aanwijzing dat deze persoon ook mensen mishandelt of gaat mishandelen.

Wij vinden dat dierenmishandeling meer prioriteit moet krijgen, w.o. goede registratie door de politie en gedegen onderzoek. Daders moeten afdoende bestraft worden. ‘Economische daders’ die verdienen aan het fokken van honden, paarden e.a. dieren zullen sneller een beroepsverbod moeten krijgen.

Wilde dieren

Wilde dieren vinden hun weg naar dierentuinen, stropers en legale jacht; deels vervolgens naar slagers en eettafels. Groen Rechts is voor strakke naleving van alle wetten op dit gebied, en voor steun aan programma’s en reservaten in de oorspronkelijke leefgebieden. De handel in ivoor e.a. aanleidingen om dieren te doden moet strenger worden nageleefd en bestraft.