De vraag wordt vaak gesteld wat wij zijn: links of rechts? Of een beetje ‘in het midden’? Het antwoord is niet zo helder als misschien goed zou zijn voor in de media. Ons antwoord is namelijk: groen-rechts en pragmatisch links.

Onze uitgangspunten

  • Duurzaam kapitalisme: mooie winst maken, maar niet alleen dit jaar. Die kosten voor de duurzame economie komen namelijk toch, dus kunnen we ze beter maken zolang we nog keus hebben
  • Salarissen in publieke sector hard aanpakken – daarbuiten vooral door werknemers
  • Vluchtelingen veel beter opvangen, maar niet meer dan we zelf bepaald hebben door raadplegingen per gemeente
  • Verschillen tussen arm en rijk, hoogopgeleid en laagopgeleid: verkleinen want dat is slimmer en levert meer banen en gezonde mensen op
  • Gezondheidszorg: meer verantwoordelijkheid voor iedereen van burgers tot specialisten, maar minder marktwerking
  • Integratie: interventieteams voor probleemwijken met snelle harde aanpak, maar veel meer contact zoeken met jihad-gangers en hun familie

Dit is natuurlijk nogal kort door de bocht. Kijk voor een meer genuanceerde visie op ons Programma of bij onze Beginselen.

Rechts, midden, links?

Overigens wordt deze vraag, links of rechts, vaak gesteld omdat kiezers willen weten hoe ze ons moeten plaatsen. Met alle tegenstellingen en de vele partijen die er nu zijn is dat begrijpelijk. De vele nationalistische, anti-Europa en hyper-democratische partijen zitten allemaal rechts van het midden. Links van het midden is het opvallend stil. Veel huidige middenpartijen hebben het verbruid.

Redelijke midden

Wij zitten in het ‘redelijke midden’. Dit is misschien niet handig omdat veel mensen ontevreden zijn. En als je ontevreden bent wil je ‘echte’ veranderingen. En daar horen radicale standpunten bij. ‘Marktwerking in de zorg helemaal terugdraaien’! Wij denken dat veranderingen beter en sneller kunnen plaatsvinden door de boel niet weer helemaal om te gooien, maar door juist voor de hand liggende zaken nu eindelijk eens echt aan te pakken.

Voorbeeld: rol van de overheid

Neem het terugtreden van de overheid en de marktwerking in de zorg, bij de coöperaties, bij nutsbedrijven. De situatie kan al veel beter worden als de overheid een deel van de taken weer op zich neemt en zorg voor zeer duidelijke spelregels, monitoring en naleving. Binnen die grenzen kunnen de spelers in de zorg en huisvesting dan hun werk doen. Die veranderingen kunnen snel worden doorgevoerd met een groot effect voor u en mij. En daar gaat het immers om.

En om toch een duidelijk profiel te hebben: iemand noemde ons onlangs ‘radicaal redelijk’! En daar doen we het graag voor: Groen Rechts – radicaal redelijk!