Groen Rechts werkt graag samen met organisaties en bewegingen die zich inzetten voor een samenleving waarin burgers, bedrijven en overheden samenwerken.

Een van onze beginselen is dat de toekomstige rol van de overheid ligt in het faciliteren van lokale initiatieven, op allerlei gebieden. Burgerparticipatie is voor ons geen verkapte bezuinigingsmaatregel, maar een uitgangspunt. Op een aantal terreinen als energie, voedsel en zorg zal het zelfs zo worden dat er eerder gesproken moet gaan worden van ‘overheidsparticipatie’.

Mocht u met ons willen praten over samenwerking of mocht u ons Programma aanleiding vinden om bij te dragen aan Partij Bontekoe, dat bent u van harte welkom!

Stuur ons een bericht via info@partijbontekoe.nl.