miljoenennotaHet is Prinsjesdag en in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2017 worden we overspoeld met goed nieuws en cadeautjes. Een deel van de juichende berichten komt interessant genoeg van journalisten. Wij van Groen Rechts houden van transparantie en de zaken weergeven zoals ze zijn. Daarom hierbij als tegenwicht hierbij nog wat andere ‘feiten’.

De alternatieve miljoenennota

Rekenkamer en kwaliteit overheid

 • De Algemene Rekenkamer velde dit jaar een zwaar oordeel over de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. Maar liefst drie ‘ernstige onvolkomenheden’ zijn woensdag aan het licht gebracht in het kader van de jaarlijkse Verantwoordingsdag. Daarnaast is het in veel gevallen ‘moeilijk te doorgronden wat de resultaten zijn van de inzet van publiek geld’. Een ernstige onvolkomenheid is het zwaarste oordeel dat het Hoge College van Staat in huis heeft. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën toonde zich desondanks tevreden; de overheidssschuld en het begrotingstekort zijn gedaald. (FD)
 • Het ministerie van Defensie heeft dit jaar van de Algemene Rekenkamer een ‘ernstige volkomenheid’ op het rapport gekregen. De operationele gereedheid door een gebrekkig materieelbeheer is onvoldoende. Voor het eerst kan het kabinet daarom niet voldoen aan de doelstelling om het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied te verdedigen, beaamt minister Jeanine Hennis (VVD) (FD)
 • Het ministerie van Financien heeft dit jaar van de Algemene Rekenkamer ook een ‘ernstige volkomenheid’ op het rapport gekregen. De Belastingdienst heeft de zaken onvoldoende op orde. Vanwege hardnekkige ICT-problemen waarschuwt de Rekenkamer dat de instantie niet in staat is om een stelselherziening of ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving tijdig te accommoderen. (FD)
 • Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dit jaar van de Algemene Rekenkamer ook een ‘ernstige volkomenheid’ op het rapport gekregen. Daar betreft het financiële beheer bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. (FD) Plus natuurlijk alle andere problemen. Zo heeft de politie heeft nog zeker 2 jaar nodig om alle agenten met een vertrouwensfunctie te screenen. Al die tijd bestaat het risico dat politiemedewerkers onterecht toegang krijgen tot gevoelige informatie. 3.359 agenten moeten aanvullend gescreend moeten worden. Een deel van die politiemensen krijgt, vanwege de personele reorganisatie, voor het eerst een vertrouwensfunctie. Zij kunnen niet aan de slag voordat ze gescreend zijn. Een ander deel werkt nu al met gevoelige politiedossiers.
 • Het lukt het UWV alsmaar niet om de werkachterstand bij fraudemeldingen weg te werken. Het zijn er nu nog steeds 44.000; het leek minder maar er doken er ineens 21.000 op, en nou komt het, door een fout in het systeem.
 • Het is 2016 en debatten in de Tweede Kamer gingen jarenlang om pijnlijke bezuinigingen. Nu ‘vindt’ het Ministerie van Financiën de laatste tijd ineens miljarden zodat in dit verkiezingsjaar extra veel mensen blij gemaakt kunnen worden. Wij zijn blij dat we geen aandelen hebben in een bedrijf dat zo geleid wordt.

Daklozen en armoede

 • Het CBS meldt dat het aantal daklozen met 74% is gestegen in de afgelopen 6 jaar. Er waren in 2015 31.000 daklozen; 13.000 zijn allochtonen. Dat zal niet helpen bij hun integratie en het omarmen van de Nederlandse normen en waarden.
 • Rijke en arme kinderen spelen steeds minder samen. Rijke kinderen gaan naar sport en muziekschool. Ouders van arme kinderen kunnen dat niet betalen. 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Een ander cijfer is 400.000 kinderen: dat is de complete bevolking van Utrecht en Venlo samen. Dat betekent: niet altijd warm eten, niet naar een verjaardag omdat je geen geld hebt voor een cadeau of je op school ziek melden op je verjaardag omdat je geen geld hebt om te trakteren.
 • Sinds het crisisjaar is het aantal miljonairs gestegen van 87.700 naar 107.700; een stijging van bijna een kwart.

Duurzaamheid

 • Nederland bungelt al een aantal jaar onder aan de lijstjes van meest duurzame landen in Europa. Het CBS meldt dat het aandeel groene energie is nauwelijks gestegen (26-05). Ons kabinet vindt het iets voor de volgende formatie. Het loopt immers zo vaart niet, met dat klimaat.

Zorgkosten

 • Kosten in de zorg zijn minder gestegen. Dat is goed nieuws. Wat heeft geholpen is dat 10% van de Nederlanders in 2016 zorg heeft gemeden; dat zijn 1.680.000 mensen zoals u en ik. Gelukkig staat maar een zesde van de ziekenhuizen en verpleeghuizen staat onder extra toezicht vanwege zwakke financiën. En de ambulances komen steeds vaker laat bij spoed; zij hebben het drukker gekregen doordat ouderen meer thuis blijven wonen, en ze krijgen niet meer geld. En als de ambulances bij de eerste hulp aankomen dan is er vaak een opnamestop, en moeten ze naar een ander ziekenhuis. Gelukkig wordt tijdens de jaarlijkse trip van zorgbestuurders, ambtenaren van het ministerie, farmaceuten en zorgverzekeraars elke keer benadrukt dat ze elkaar scherp zullen houden in het belang van de burger! Proost!
 • Er staan trouwens in ziekenhuizen 44 PET-scans, terwijl er maar 9 nodig zijn. PET-scans kosten per stuk 3 miljoen. Ook zijn er 5 tot 10 dure operatierobots teveel. De oorzaak lijkt een ‘technologische wedloop’ in de strijd om de gunst van de patient. (Nu.nl) Gelukkig heeft dit kabinet de stijging van de zorgkosten wel verminderd (de stijging dus). Aan de eigen bijdrage kan helaas niet gemorreld worden, vindt Schippers.

EU, draagvlak & Timmermans

 • Timmermans kreeg 10 jaar geleden als staatssecretaris een WRR Rapport aangeboden waarin zorgen werden geuit over het afnemende draagvlak voor de EU. Het is nu 2016. Gelukkig gaat hij zich de komende tijd inspannen om dat draagvlak alsnog te verbreden. En om dat te kunnen doen zet hij alles op alles om Juncker te vervangen.
 • Volkswagen e.a hebben sjoemelsoftware gebruikt. In de VS moet Volkswagen 15 miljard betalen. In Nederland heb ik opvallend weinig gehoord van onze regering. U? Zou er iets afgesproken zijn tussen Rutte en Merkel? De vraag is: wat hebben we geruild voor het accepteren van de verslechtering van het milieu, de toename van fijnstof en daarmee longziektes e.d.? Dat moet wel iets heel moois zijn!

Economie

 • Ondanks de grote stijging in het aantal faillissementen heeft het kabinet bijzonder weinig gedaan voor het MKB noch voor de medewerkers van die failliete bedrijven. Wel hebben ze grote bedrijven en banken geholpen, al dan niet met belastingdeals. Vervolgens hebben ze de banken opgeroepen om niet alleen de eigen financiële positie te verbeteren met bijna gratis geld uit Brussel, maar ook om weer wat actiever te worden in de kredietverlening. De toonzetting is steeds iets als ‘nou jongens, doe niet zo flauw; de anderen mogen ook meespelen …’
 • Het kabinet heeft gesnoeid in de winter (strak bezuinigd en hervormd tegelijkertijd). We zijn wel toekomstbestendiger geworden, maar lopen nu 3 jaar en een paar honderdduizend banen achter (ING rapport). En de rituele oproep van Dijsselbloem aan banken en bedrijven om wat aan kredieten en koopkracht te doen heeft gek genoeg niet gewerkt. Het kabinet wilde weer het braafste jongetje van de klas zijn, waarbij Dijsselbloem ijverig het schoolbord schoonmaakte voor juffrouw Merkel.
 • Terwijl de startups al toe zijn aan een volgende generatie (complexere producten, langere ontwikkeltijden, hogere investeringen), zijn onze kabinetsleden zijn eindelijk op stoom gekomen met zichzelf te profileren rondom startups. Dit doen ze goed, samen met Neelie (vriend van Mark) en een prins. Het geval wil alleen dat de Nederlandse overheid slecht scoort in bijdrage aan innovatie, o.a. in het MKB in landbouw sector. De innovatie komt van de bedrijven zelf. En het is economisch gezien ook nog veel slimmer is om de zogenaamde snelle groeiers te steunen; zij zorgen namelijk voor de banengroei.
 • Over MKB gesproken: McDonalds heeft dit jaar voor bijna 0% rente kunnen lenen omdat de ECB bedrijfsobligaties opkoopt. De kredietaanvraag van Henkie’s Patat om de keuken uit te breiden bij zijn bank in Putten loopt nog.

Cordon sanitaire rondom de PVVD?

 • De PVV is met het gedoogkabinet in 2011 in het zadel geholpen door Rutte en Verhagen (CDA). Wilders verscheen plotseling in goede doelen shows, en stemmen op de PVV was ineens acceptabel geworden (anders deden ze toch niet mee in Den Haag?). Mede daardoor zijn ze daarna als een pijl gestegen. Na alles wat Wilders heeft gezegd over kopvoddentaks, ‘minder, minder’ etcetera, sluit VVD samenwerking met de anti-islampartij PVV ook in 2016 niet uit. Het cordon sanitaire zal moeten worden uitgebreid met de VVD. PVV & VVD: eerlijke partijen die de waarheid durven zeggen over de islam en moslims!
 • Bij een volgende poging om een Nederlander in de Veiligheidsraad gestemd te krijgen moeten we dan alleen iemand van de Nederlandse Antillen sturen; die zijn internationaal gezien niet door dit gedoog besmet.

Turkije en onze standvastige regering

 • Rutte wordt door journalisten bejubeld om zijn vaardigheden. Hij kan bijvoorbeeld tegelijkertijd Erdogan tevreden stellen als Ebru Umar het gevoel geven dat hij er helemaal voor haar is. Er zijn niet veel mensen die dat willen kunnen. U?
 • De staatsgreep in Turkije vond plaats op 15 juli. Meteen daarna begonnen in Nederland bedreigingen en aanvallen op Turkse personen en instellingen die de Turkse overheid ook in Turkije aan het wegzuiveren is. Op 14 september heeft minister Asscher een gesprek met een aantal Turkse organisaties. Dat is ruim twee maanden later. Gelukkig was het niet urgent en typeerden woordvoerders van de organisaties de ontmoeting als goed en prettig.

Conclusie

Naast het feestgedruis zijn er dus ook andere geluiden mogelijk over het functioneren van onze regering. Maar: het begrotingsgekort van de nationale overheid is wel gedaald! En Frits Wester en veel andere journalisten vinden dat het kabinet het toch goed heeft gedaan: ‘ze kunnen tevreden zijn!’.

U ook?

Wij denken dat dit beter kan. Wij denken dat onze stem en ons belastinggeld beter besteed kunnen worden. Kijkt u eens voorzichtigjes naar Groen Rechts!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. Dan houden wij u op de hoogte.