Wij hebben hier de meest voorkomende vragen en antwoorden voor u verzameld. Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan naar info@partijbontekoe.nl.

Dat klopt. Er zijn veel partijen in Nederland, en ik ben blij dat wij ons ook relatief makkelijk kunnen aanmelden. En misschien komen er nog wel andere nieuwe partijen.

De reden om dit te doen is dat er kennelijk iets ontbreekt in Den Haag. En wij gaan zorgen dat dat weer op de agenda komt (ons Programma).

Het gaat inderdaad beter met de economie. De reden is alleen niet de bezuinigingen, maar de aangetrokken wereldeconomie, waar Nederland als open economie extra van meeprofiteert (en extra onder lijdt als het slecht gaat).

Het beetje wat de Nederlandse overheid kan doen aan onze economie (innovatie stimuleren, investeringsruimte voor bedrijven en koopkracht van burgers vergroten) dat gaat allemaal juist helemaal niet goed (zie ook de oproep van VNO-NCW) of is door bedrijven zelf gedaan.

Want, en daar zijn de bezuinigingen weer, er wordt alleen maar bezuinigd. Burgers krijgen daardoor steeds meer kosten op hun  bord. En heeft u nog gehoord of de belastingen omlaag zijn gegaan? Nee; wij ook niet. Het Europese inflatiebeleid zorgt daarnaast dat onze pensioenen en spaargeld onder druk staan door de lage rente (wel een voordeel is dat Amerikaanse bedrijven als McDonalds voor bijna 0% rente kunnen lenen van de ECB |-).

Kortom: deze regering heeft niet bezuinigd. De kosten zijn gewoon doorgeschoven naar … u en mij.

Bontekoe verwijst heel simpel naar ‘bonte koe’; we zijn immers met elkaar een bijzondere verzameling bonte-koeien geworden. En ja, we willen veel duidelijker zijn over de Nederlandse identiteit. Dat kan namelijk ook zonder meteen nationalistisch te worden. Alleen met een duidelijke identiteit heb je intern een duidelijk en gemeenschappelijk uitgangspunt. Met een zelfbewuste identiteit ben je daarnaast duidelijker naar buiten toe. Migranten weten dan waar ze voor kiezen als ze naar Nederland komen.

Hoe gaan jullie voorkomen dat het Groen Rechts net zo vergaat als eerder is gebeurd bij dit soort nieuwe partijen (LPF, TON e.a.)? Dat is een inderdaad een issue, want een nieuwe partij heeft nog geen duidelijk profiel, en geen ledenorganisatie, interne verkiezingen en doorontwikkelde statuten. Dat zijn namelijk allemaal voorwaarden om te kunnen voorkomen dat er bestuurscrises komen, slaan met deuren etc..

We hebben de statuten van alle partijen vergeleken en elke partij heeft zo zijn eigen, wettelijke, maatregelen daarvoor genomen (behalve de PVV). Daarop hebben wij onze organisatie ingericht.

Wij gaan, gezien de strakke planning tussen nu en maart 2017, ‘recht zo die gaat’ op ons doel af. En ondertussen willen we zo open mogelijk met zoveel mogelijk partijen samen-werken aan dit prachtige initiatief.

Met het inrichten van een professionele organisatie hebben we daarnaast veel ervaring, dus dat komt wel goed.

Jullie willen een verandering in de Nederlandse politiek op gang brengen? Dat lukt toch nooit?!

De afgelopen jaren hebben juist laten zien dat het politieke landschap snel kan veranderen, en dat oude taboes sneller dan het licht overboord gegooid kunnen worden. Een voorbeeld is helaas de PVV, die snel was gegroeid. Vervolgens deed VVD zijn best om ook lekker rechtse uitspraken te doen over migranten. Daarna heeft Rutte zijn eerste kabinet gewoon gevormd met de gedoogsteun van de PVV, die toen het toen ook al had over ‘kopvoddentaks’. Om kiezers (terug) te winnen is de VVD dus eerst naar rechts opgeschoven, en heeft vervolgens een partij ‘acceptabel’ gemaakt die een groot deel van onze bevolking afserveert.

Dit is een voorbeeld van invloed op een negatieve manier. Wij gaan juist zorgen voor positieve invloed, gebaseerd op samen-werken aan Nederland.

 

Tags: PVVD, VVD

Het klopt dat een politieke partij oprichten traditioneler is dan een beweging beginnen. En er zijn in de maatschappij ook allerlei andere organisaties die invloed hebben op hoe Nederland werkt. Vakbonden, verenigingen, lobby-clubs.

Die opties hebben we ook overwogen. Maar: als je echt zaken grondig wilt veranderen moet je in de Tweede Kamer zitten, en liefst in de regering. De rest van de organisaties heeft invloed maar zit niet aan het stuur.

En wat voor ons ook cruciaal is: er zijn erg veel Nederlanders die niet lid zijn van die andere organisaties en dus geen goede vertegenwoordiging hebben in Den Haag. Juist voor hen is het belangrijk dat er een partij is die hun belangen vertegenwoordigt.

Dat klopt; dat is kort dag. Het goede nieuws is dat je vooral kiezers moet krijgen. Leden van de vereniging is een ander verhaal. Toen D66 begon had het bijvoorbeeld jarenlang maar een paar duizend leden.

En ook kiezers is niet heel erg moeilijk. Het aantal kiezers dat op ons moet stemmen op 17 maart 2017 is ca. 65.000 of 70.000 per zetel. Er zijn namelijk 150 zetels voor een klein land. Voor 5 zetels, ons doel, zijn dus maximaal 350.000 nodig.

Hoe gaan we dat doen? We gaan natuurlijk een plek veroveren in de media (kranten, TV). Daarnaast gaan we social media gebruiken. Nou kennen wij aardig wat mensen, en wij hebben veel LinkedIn contacten. Die gaan we straks allemaal aanschrijven.

En als u ook vindt dat er iets moet veranderen, dan kunt u de blijde boodschap van Groen Rechts ook verspreiden: onder familie, vrienden, verenigingen etc. Hoeveel mensen kent u?

Als geruststelling: alle nieuwe partijen zijn  begonnen met een eerste stap en een beperkt aantal zetels. Daarna zijn ze sneller gegroeid dan de oudere partijen voor mogelijk hadden gehouden. Dus: ja het is mogelijk, en zelfs nu meer dan ooit!

De discussies op de social media en andere websites worden gedomineerd door uitersten. Grof verbaal geweld wordt niet geschuwd, en ook het oproepen of dreigen met echt geweld niet.

Ten eerste gaan wij ervoor om de ‘zwijgende meerderheid’ te bereiken. De meesten daarvan bevinden zich in het midden tussen de uitersten, waar mensen het nog gewoon oneens kunnen zijn.

Daarnaast gaan wij ons inzetten om een discussie platform op te richten. Op dat platform zullen feiten en meningen en posities in discussies duidelijk worden weergegeven. Voorbeelden van onderwerpen zijn Turkije, Sinterklaas (ook uit Turkije), Oekraïne e.a. Een onafhankelijk groep gekozen coördinatoren zal de openheid en zuiverheid bewaken.

Als het echt niet anders kan, dan zullen we samen iets moeten bedenken voor mensen die toch een vorm van sociale controle nodig hebben. Fijn die anonimiteit achter een gebruikersnaam, maar er zijn grenzen.

Er zijn inderdaad veel mensen die geen zin meer hebben om zich erover op te winden. Die in de krant stukken overslaan en die bij het nieuws snel wegzappen als politiek aan bod komt. Vaak is dat langzaam gegroeid. Teveel zaken worden maar niet opgelost, en er lijkt steeds meer bij te komen. En we kunnen het toch niet beïnvloeden, laat staan ten goede keren!

Nou; daar zijn wij het niet mee eens. Het kan wel, als we maar met genoeg mensen zeggen: ‘en nu is het genoeg’. En daarom is Groen Rechts er.

We kunnen helaas niet niets doen. Er zijn partijen als PVV en VVD die samen willen werken en dan een kant op willen met Nederland die de tegenstellingen en problemen alleen maar nog verder zullen vergroten.

We zijn nu dus in een situatie beland waarin we iets moeten doen. Voor iets wat toch vanzelfsprekend is: normaal leven in Nederland?! Helaas, dat is niet meer vanzelfsprekend. En we zijn er ook met zijn allen niet duidelijk genoeg in geweest wat dat ‘normaal’ is.

Dus we moeten van die bank af en opkomen voor ons Nederland. Het Nederland van ons allemaal: blank en zwart, christenen, joden en moslims, werkenden en werkelozen etc.

Meld u dus aan voor de nieuwsbrief! Wie weet denkt u over een tijdje dat er toch wel eens iets zou kunnen veranderen …..

Tag: verzet

Een simpel antwoord is: kent u een partij met onze opvattingen en onze pragmatische combinatie van samenwerking, transparantie en gelijkheid?

Een voorbeeld. In 2007 al waarschuwde de WRR over gebrek aan draagvlak voor de EU. Die waarschuwing heeft immermans toen als staatssecretaris in ontvangst genomen. Daarna heeft Rutte in coalities met CDA en PvdA 7 jaar lang zijn stempel gedrukt op de Nederlandse economie. Als wij niets doen zullen die partijen zullen weer belangrijk worden bij een coalitie. Hoe groot denkt u zelf dat de kans is dat die partijen in 2017 ineens wel actief aan het werk gaan om samen met ons eindelijk die EU op te bouwen?

Andere voorbeelden zijn de tegenstellingen in de maatschappij (juist vergroot), integratie (laten sloffen en vervolgens stoere taal), duurzaamheid (volgend kabinet want staat niet in regeerakkoord), ondemocratische praktijken in Den Haag etc.

Hoe kun je succesvol zijn in verkiezingen zonder net als Trump, Wilders en Rutte grof te worden en mensen te beledigen of uit te sluiten? Of net als de VVD stoere taal uit te slaan tegen moslims puur om kiezers te winnen, om daarna weer anders te praten afhankelijk van met wie je een coalitie sluit? En zelfs zeggen dat Nederlandse ‘jihad-gangers wel mogen sterven in Syrië’ (Rutte, VVD)?

Moet je dus niet, net als zij, inspelen op onderbuikgevoelens, angst, en gebruik maken van onwetendheid?  (Twee voorbeelden van dat laatste: die grenzen kunnen niet dicht, want er zijn internationale verdragen; en die moskeeën kunnen niet worden gesloten, tenzij je kerken en synagogen ook wilt sluiten.)

Het antwoord is simpel. Wij gaan niet uit van het aanwakkeren van onrust en angst. Wij gaan uit van het versterken van alle positieve ontwikkelingen die er ook zijn (alleen niet zoveel media aandacht krijgen). En wij geloven dat we problemen kunen oplossen zonder mensen te beledigen of uit te sluiten. Kort samengevat: niet ‘géén stijl’, maar wél stijl en echte oplossingen.

Dat kan, door goede antwoorden te formuleren en een ijzersterk eigen verhaal te hebben. Dan denkt u: dat is niet genoeg. Dat win je nooit! Dat klopt, want er ontbreekt nog iets. En dat is dat mensen weer moeten gaan geloven dat het niet ‘nu eenmaal zo gaat’ als deze partijen doen. Het kan anders. En dan moeten we, ondanks alles, samen de problemen van nu aan gaan pakken. Ook al zijn we daar nu nog niet zo goed in.

Niet de makkelijkste boodschap; die hebben zij. Maar wel de enige die naar echte oplossingen leidt.

Het heeft alleen maar zin om een partij te starten als je niet denkt dat je iets hebt in te brengen dat er niet al is. En dat hebben wij:

  • wij hebben wel een visie, en zelfs een positieve. En die gaat ervan uit dat burgers, bedrijven, organisaties en overheden samen de problemen en plannen kunnen aanpakken op zo’n manier dat alle Nederlanders daaraan mee kunnen doen en de vruchten van kunnen plukken. Dat geldt voor zaken als duurzaamheid, obesitas, integratie, de economie, privacy e.a. aanpakken.
  • wij denken dat grote transparantie, naast samenwerking, het belangrijkste middel is om te zorgen dat burgers weer vertrouwen krijgen in de overheid. Dat mag ook wel, want de overheid werkt met het geld en de stemmen van ons; burgers en bedrijven. In onze plannen krijgen de burgers bijv. de middelen om met ‘open data’ overheden en andere organisaties in de (semi-)publieke sector te volgen en te controleren.
  • wij gaan stelselmatig lastige kwesties aan de orde stellen op een discussieplatform waarin iedereen gelijkwaardig en veilig gebruik kan maken van heldere informatie en inzicht in verschillende meningen. Dat gaan we doen op een manier die voor alle Nederlanders toegankelijk is, van verstandelijk gehandicapten tot bollebozen. Daarmee gaan de belangrijke kwesties over de Nederlandse identiteit, integratie, privacy e.a van een tweet of een kort gesprek bij het koffieautomaat naar een echt gesprek aan de eettafel.
  • wij houden niet stug vast aan de ‘sociaaldemokrasie’, de belangen van de arbeiders of de middenklasse, of juist ‘alles nivelleren’. Wij staren ons ook niet blind op de mantra van de marktwerking of dat alles goed komt als er minder regeltjes zijn. Wij zijn pragmatisch en gaan voor het uitvoeren van wat werkt. Het is gewoon slimmer om ook maatregelen te nemen voor de lange termijn, bijv. in Afrika (klimaat, vluchtelingen, economie). En het is beter om vluchtelingen vanaf dag 1 goed te begeleiden en op te leiden. Of ze in Nederland blijven of terug gaan of naar een ander land gaan: de kans dat vluchtelingen integreren en niet in de bijstand belanden is dan gewoon hoger. En het is helemaal een goed idee om het dak te repareren als de zon nog schijnt. Dus die duurzaamheidsplannen niet voor ons uitschuiven, maar nu beginnen.
  • er zijn grote tegenstellingen ontstaan in Nederland rond onderwerpen als geld, kennis, normen en waarden e.a. Wij denken dat het slim is om bij al die onderwerpen rigoureus te gaan voor gelijke kansen en gelijke toegang. Gelijke toegang tot onderwijs, zorg, invloed op besluitvorming van gemeente tot Europa e.a.. Dat is dus niet nivelleren. Dat is, net als bij het zwemmen, zorgen dat iedereen hetzelfde zwempak heeft.

 

U denkt misschien: nou hebben we net de begroting en de staatsschuld weer op de orde, en dan komt Groen Rechts met grootse en meeslepende plannen.

Even over dat laatste: dat klopt. Wij hebben wel een visie, en dat laten we o.a. zien met twee plannen: Deltaplan Nederland Duurzaam en Deltaplan Nederland Digitaal. En over dat eerste: er is geld om te investeren, zeker als je deze plannen uitvoert samen met burgers, bedrijven en organisaties.

Ten eerste dit kabinet gaat alleen voor het terugbrengen van het tekort, terwijl veel economen al jaren pleiten voor investeringen. En die investeringen zijn ook nodig want anders krijgen de noodzakelijke veranderingen te weinig vaart. Kunnen we aan geld komen? Ja: zoals iedereen weet willen veel marktpartijen geld lenen aan een land als Nederland. Leningen moeten helaas wel worden terugbetaald, dus dat heeft zeker invloed op de begroting. Maar dat hebben noodmaatregelen straks ook, en nog veel meer, als we nu niets doen. NB: dit is ook de strekking van dit deel van het NL Next Level plan.

Daarnaast is er nog veel te halen bij het efficiënter en effectiever laten werken van overheden en bij het toetsen en bijstellen van wetten, maatregelen en subsidies. En zelfs zoiets praktisch als inkoop kan veel beter, of het nu om medicijnen gaat, stroom, IT, consultants en juristen.  Met behulp van ‘big data’ kunnen we vervolgens veel beter volgen wat er met onze keuzen en ons geld gebeurt: lokaal, provincies, landelijk. Ongewenste en dus meestal kostbare belangenverstrengelingen worden aan het licht gebracht. En vervolgens gaan we uitbreiden wat werkt, en stoppen wat niet werkt.

Dat is het voordeel van transparantie: het wordt duidelijk wat heeft gewerkt, en wat niet. Nog beter is het om in het begin prioriteiten onder elkaar te zetten, en te kiezen. Bij de gekozen maatregelen worden meetmomenten bepaald en dan wordt eerst maar eens klein begonnen. Of er wordt, nog beter, aansluiting gezocht bij wat er bij burgers, cooperaties, bedrijven e.a. al loopt. Vervolgens steeds bijstellen op basis van ervaring.

NB: om hier echt aandacht aan te geven is ons voorstel om een staatssecretaris aan te stellen die over alle ministeries en organisaties heen de verbeterplannen coördineert.

Het antwoord is heel simpel.

Wij vinden de huidige partijen niet goed genoeg functioneren. Langlopende issues als zorg, integratie, klimaat, werkeloosheid pakken zij steeds aan met pleisters plakken. Dat werkt alleen niet, en daar wordt het alleen maar ingewikkelder. Daarnaast worden er steeds weer slechte wetten uitgevaardigd, waar wij als burgers veel last van hebben (ZZP, WMO e.a.)

Daarnaast vinden wij dat alle partijen teveel meedoen met lobbyen van allerlei belangengroepen, zonder dat zij daar volledig transparant over zijn. Ook wordt er teveel gesjoemeld met wetten.

Tenslotte wordt er veel te veel in de glazen stolp in Den Haag gesproken over ons, en te weinig met ons. Er zijn al veel initiatieven in het land rondom de zorg, integratie, klimaat. Dat zou de overheid veel meer ondersteunen. Daarnaast is partijpolitiek vaak belangrijker dan het vertegenwoordigen van Nederlanders. Misstanden in de zorg duren bijvoorbeeld al jaren voort, maar het wordt niet echt aangepakt want PvdA en VVD willen de coalitie niet in een lastig parket brengen. En de andere partijen denken ook dat je in een ‘pleurop’ discussie aardig moet blijven, in plaats van de miljoenen Nederlanders te vertegenwoordigen die dit een premier en een democratie onwaardig vinden.

Dat zijn wat ons betreft dat zijn de redenen van de groeiende onvrede: niet goed genoeg, niet democratisch genoeg, teveel op zichzelf gericht.

En op die voedingsbodem zijn PVV en andere protest en/of anti-islam partijen gegroeid. Ons uitgangspunt is daarom: haal de basis weg onder de onvrede. Pak de probleme aan.

Groen Rechts gaat daarom voor wat werkt; rechts of links maakt niet uit. Als het maar bijdraagt aan het verbeteren van het leven van álle Nederlanders in ons prachtige landje.

De initiatiefnemer van Groen Rechts is Daan van Reenen. “Ik ben gewoon een Nederlandse burger die op een gegeven moment vond dat het zo niet langer kon met de politiek in Nederland en Europa. Al snel kwamen er anderen bij die gingen meehelpen, meedenken, meeschrijven. Ondertussen is er een groep van burgers die mee doen om Groen Rechts in Den Haag te krijgen

Ik vind dat Den Haag eigenlijk gewoon broddelwerk aflevert. Grote issues worden niet goed of structureel aangepakt. Er worden veel korte termijn maatregelen genomen en er wordt gesjoemeld, ook met wetten. Daarnaast hebben niet-democratische lobbyclubs teveel invloed. Nederland kan volgens ons beter, en dat ligt vaak ontzettend voor de hand. Uitgangspunt is dat we het samen zullen moeten gaan doen, want alleen dan werkt de oplossing echt. Gelijke kansen en transparantie zijn de daarbij de voorwaarden om er weer vertrouwen in te krijgen.

Ik snap de frustratie van PVV-stemmers en anderen heel erg goed. Die frustratie is deels ook de reden waarom ik met deze partij ben begonnen. Maar dat de partij PVV zo gegroeid is, en dat de VVD en CDA daarmee hebben samengewerkt, beschouw ik als een grote schandvlek in de Nederlandse geschiedenis. De PVV oplossingen kunnen ook helemaal niet, maar kennelijk hoeft dat voor veel mensen niet.

Ik snap de PVV-stemmers dus wel. Maar wij denken wel dat we in moeten gaan tegen de partíj PVV en hun standpunten. En ook tegen de VVD omdat deze samenwerking met PVV niet uitsluit. Ik vind dat we met zijn allen wakker moeten worden, en in ‘het verzet’ moeten. En het beste verzet is niet ‘terugschelden’ of ‘net zo negatief worden over migranten, om stemmen af te pakken’ zoals de VVD als strategie heeft gekozen. Nee, het beste verzet is een alternatief te bieden waarin alle Nederlanders zich begrepen en vertegenwoordigd voelen, zonder dat een deel van hen gediscrimineerd en beledigd wordt.

En nog beter: de alsmaar doorzeurende problemen in de zorg, integratie, onderwijs en klimaat nu eindelijk eens goed aanpakken. Dat is namelijk de voedingsbodem van de protestpartijen. En daarom Groen Rechts: geen uitstel meer. De koe bij de horens!“  Meer over de initiatiefnemer en Team Groen Rechts.

Load More