Het is alle bevolkingsgroepen eigen dat zij andere groepen meer of minder discrimineren. Zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar. Maar discriminatie heeft grote gevolgen voor de mensen die het overkomt. Juist daarom is het de plicht van ons allemaal om niet weg te kijken. We zullen veel duidelijker solidair moeten zijn met de slachtoffers. Tegelijkertijd zijn duidelijker grenzen nodig, die ook worden nageleefd. Anoniem solliciteren en interventieteams voor roerige wijken worden snel ingevoerd.

We doen het allemaal

In alle lagen van de bevolking wordt gediscrimineerd. Groepen en mensen beledigen en uitsluiten is menselijk. Het is alleen nooit een oplossing; alleen een symptoom en een bewijs van onvermogen. Marokkaanse sollicitanten weren, joodse of lesbische stellen de wijk uit pesten: we hebben dit gif helaas zelf laten verspreiden. We zullen nu glashelder en solidair moeten zijn over wat kan en wat niet kan.

In de praktijk

Ons gaat het vooral om mensen die in hun manier van leven of hun kansen beperkt worden. Hierin móeten we partij kiezen (en dat hadden we eigenlijk al moeten doen)! De tijd van constateren is voorbij. Wie discrimineert wordt hard en snel aangepakt.

Witte boorden discriminatie in de arbeidsmarkt

Er worden op korte termijn maatregelen opgesteld om de discriminatie van allochtonen bij sollicitaties tegen te gaan. De mogelijkheid om in ieder geval bij de overheid anoniem een sollicitatie- of stagebrief te sturen wordt zo snel mogelijk ingevoerd, om zo discriminatie tegen etnische minderheden tegen te gaan. Tegelijkertijd zullen bedrijven en organisaties worden benaderd om dit zogeheten ‘blind recruitment’ ook toe te gaan passen. Op termijn zal het een voorwaarde worden voor subsidies of samenwerking.

Sexe-discriminatie en glazen plafond

De positie van vrouwen in arbeidsmarkt is nog steeds slechter dan die van mannen. Veel vrouwen verdienen minder, hebben slechtere arbeidsvoorwaarden en hebben minder managementposities dan hun mannelijke collega’s met dezelfde competenties. Nederland loopt daarmee achter in Europa. Groen Rechts stelt voor om ook hier heel duidelijk stelling te nemen. Gelijke positie en kansen van vrouwen worden een belangrijk criterium voor subsidies, samenwerking, toelaten van lobbypartijen e.d..

Discriminatie en bedreigingen snel aanpakken

De huidige generatie van burgemeesters lijkt niet opgewassen tegen de misstanden in sommige wijken in Nederland, die al tientallen jaren duren. Zij reageren veel te afwachtend en onduidelijk.

Er zullen interventieteams moeten worden samengesteld die uiterlijk binnen 24 uur kunnen ingrijpen in een gemeente waar burgers worden bedreigd en gepest of raadsleden worden bedreigd. Niet de Joodse of homo-stellen verlaten de wijk, maar de gezinnen van de bedreigers. En een gemeente moet in alle rust kunnen overleggen, zonder bedreigingen of geweld van groepen tegenstanders. Gemeenten zullen worden getraind, begeleid en gevolgd bij het vroegtijdig constateren en zeer daadkrachtig ingrijpen (zowel in de wijken als op social media).