Integratie is iets wat generaties duurt. We hebben het al 1 generatie laten versloffen onder leiding van de zittende partijen. We zullen nu alsnog het gesprek aan moeten gaan met elkaar: dit is Nederland en dit verwachten wij op basis van wie wij zijn. Er moet worden worden onderzocht welke factoren integratie tegengaan. Waar nodig zullen wettelijke en andere maatregelen worden opgenomen om integratie te bevorderen. We moeten daarvoor samenwerken: allemaal. Zowel de mensen van ‘hallo, het is toch ons land!’ als de mensen van ‘hallo, het is nu ook ons land!’ moeten er samen uit zien te komen. Wij denken dat dat kan werken als we dat pragmatisch en transparant doen. Geen grote gebaren en uitspraken, maar gewoon kleine projecten lokaal. En dan uitbreiden. 

Huidige situatie

Het lijkt erop alsof er geen structurele en permanente aanpak is voor integratie. Wel hebben mensen verwachtingen over integratie. Zo wordt er de laatste tijd geconstateerd dat integratie is mislukt. Die constatering is alleen te trekken als je vooraf een plan had, met criteria.

De situatie is mogelijk nog erger: na vele tientallen jaren immigratie van Turken, Marokkanen e.a. moesten de regering en Tweede Kamer recent tot hun stomme verbazing constateren dat er een grote groep Nederlandse Turken is die eigenlijk vooral op Turkije gericht. Met alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen waren regering en parlement hiervan dus onvoldoende op de hoogte.

Integratie is niet mislukt

Ondanks alle verhalen en feiten van de afgelopen tijd is ‘de integratie’ niet mislukt. Ten eerste kan dat niet, want er heeft niet een duidelijk plan aan ten grondslag gelegen dat is gelukt of niet. Er was een soort ‘kom maar binnen met je knecht’ en verontrustende verhalen werden afgedekt met ‘moet kunnen’.  En al waren er wel duidelijke doelen geweest: het is een proces dat generaties duurt, zeker als laag opgeleide immigranten vanuit minder ontwikkelde gebieden in het land van herkomst naar Nederland komen. Dus ook als zij in bijv. Marokko waren gebleven, dan waren er een paar generaties nodig geweest voordat er uit zo’n groep een Marokkaanse rechter zou zijn aangesteld, laat staan een vrouwelijke rechter. Tegelijkertijd neemt het overgrote deel van de immigranten in Nederland gewoon deel aan de maatschappij. De tweede of derde generaties dienen zich aan en nemen deel. Recente berichten over hoe veel Turkse Nederlanders naar Nederland en Turkije kijken laten alleen wel zien dat er nog veel werk te verrichten is. Het meest opvallende was misschien wel dat het ook een grote verrassing was voor de regering en Tweede Kamer, terwijl zij al die jaren wel beleid hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

Onderzoek

Er moet nog veel eerlijker worden gekeken naar wat er niet goed gaat en welke groepen dat precies zijn, hun omvang etc.. Niet op basis van incidenten, maar structureel. Wie doet mee, wie niet, wie overtreedt de regels, wat zijn de (echte) oorzaken, wat zijn de gevolgen en wat kunnen we er doen? Samen. Er zijn prachtige voorbeelden van oplossingen, maar er zijn ook hardnekkige problemen. Door steeds weer samen te werken zullen we het eens moeten worden over oorzaken en gevolgen. Daar moeten we over leren praten met iedereen; ook al lijken sommige groepen niet meer open te staan voor een andere mening.

Een dergelijke situatie die zolang is genegeerd kan niet altijd zonder zeer duidelijke regels en strikte naleving worden opgelost. En die regels zullen voor iedereen moeten gelden.Er zal daarom alsnog moeten worden onderzocht in hoeverre de huidige praktijk maar ook de wetten geschikt zijn om de verschillende bevolkingsgroepen samen te laten integreren in Nederland.

Een voorbeeld is de financiering van alle religieuze instellingen en voorgangers door buitenlandse overheden en het verspreiden van boodschappen die integratie tegengaan. Als er politieke boodschappen worden verspreid dan is de vraag gerechtigd of die instellingen wel religieuze instellingen zijn (en dus hun belastingvrijstelling verdienen).

Een ander voorbeeld zijn de islamitische huwelijken die worden gesloten tussen 1 man en meerdere vrouwen. Deze polygamie is verboden, en zal prioriteit moeten krijgen in de opsporing, o.a. omdat vrouwen niet altijd weten dat de man al vrouwen heeft of meer vrouwen wil. Tegelijkertijd is het voor hen moeilijk om te scheiden.

Twee nationaliteiten ?

Een ander voorbeeld is het beladen thema van de twee paspoorten al dan niet met kiesrecht. Loyaliteit is een wat ouderwets begrip voor veel autochtone Nederlanders, maar voor veel allochtone groepen is dat allerminst het geval. Bijvoorbeeld: nu Turkije en Nederlandse Turken zich mengen in Nederlandse verhoudingen en direct mensen bedreigen, is gebleken dat er een dubbele loyaliteit is, of zelf voornamelijk loyaliteit richting Turkije. Het kan zijn dat twee nationaliteiten dat versterkt. Dit zal moeten worden onderzocht. In geval van grote problemen kan een sanctie worden toegepast als het ontnemen van het kiesrecht. Eventueel moet de relevante wetgeving daarvoor worden aangepast. Sinds 6 januari 2014 wordt de 2e nationaliteit niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Ons voorstel is om dat terug te draaien.

Als integratie lukt is onderscheid niet meer nodig

Nu is het vaak nuttig om te weten wat iemands achtergrond is om te weten waar oorzaken liggen. Of ook of iemand een mogelijke verdachte is (etnisch profileren, in combinatie met profileren op basis van sekse, leeftijd etc.). Maar dat zou dan alleen moeten gebeuren waar dat ook bewezen relevant is.

Als autochtone jongeren ruiten ingooien bij een asielzoekerscentrum dan wordt er niet gezegd: ‘christelijke jongeren in Lutjebroek’ hebben ruiten ingegooid. Als Muhammed en Yusuf dat doen in Rotterdam, dan zijn het al gauw ‘islamitische jongeren’. Het doel van de verandering die we samen in moeten gaan, is om zorgen dat iedereen met behoud van zijn religieuze identiteit ramen kan ingooien zonder die religie om zijn oren geslagen te krijgen |-).