Berichten

Zorggelijkheid in Nederland

Het grondwettelijk recht op alle Nederlanders op dezelfde zorg zal moeten worden hersteld. De drempel door eigen bijdrage, verschillend aanbod en beslissingen per gemeente, verschillen per zorgverzekeraar en bezuinigingen leiden tot te grote verschillen. De zorggelijkheid moet worden hersteld. Behandeling, kwaliteit, hoeveelheid, snelheid moet voor elke Nederlander hetzelfde zijn. 

Drempels en zorgongelijkheid

Helemaal gelijk zal nooit kunnen, maar door het zorgstelsel en overheidsmaatregelen is de zorgongelijkheid gegroeid. De drempel door eigen bijdrage, verschillend aanbod en beslissingen per gemeente, verschillen per zorgverzekeraar en bezuinigingen (aanrijtijden ambulances) leiden tot te grote verschillen. Tien procent van de Nederlanders die in de eerste zeven maanden van dit jaar (2016) zorg nodig hadden, heeft die zorg uitgesteld of helemaal niet gebruikt om het eigen risico uit te sparen. Dat zijn ruim 1,5 miljoen mensen. Tenslotte is recent is gebleken dat zorgverzekeraars ook geheime afspraken maken over aantal behandelingen. Dit doen zij ‘om zorg betaalbaar te houden’, maar gaat in tegen de overeenkomst die zij hebben met de verzekerde, en die daar deels ook extra voor betaalt.

Gemeenten

De huidige zorgongelijkheid tussen gemeenten is onwettig. Gemeenten zullen hun aanbod en criteria daarop moeten aanpassen. Mevr. Pietersen moet in Ermelo precies dezelfde zorg voor dezelfde prijs krijgen als mevr. Pietersen in Putten; dat is nu niet perse het geval.

Zorgverzekeraars

Er zijn verschillen tussen wat zorgverzekeraars vergoeden. Dit geldt met name voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, maar wel noodzakelijk kunnen zijn. Daarnaast zijn verschillen tussen de afspraken die zij maken met zorgverleners over kosten en kwaliteit. mevr. Pietersen kan in het ziekenhuis voor een nieuwe heup prijs A betalen, terwijl haar man, via een andere zorgverzekeraar, prijs B betaalt.

Zorggelijkheid herstellen

Alle Nederlanders hebben het  grondwettelijk recht op dezelfde gezondheidszorg. Dat betekent dat bij een ongeval de aanrijtijden overal goed genoeg moeten zijn, dat het niet uitmaakt in welk ziekenhuis je geholpen wordt, welke zorgverzekeraar je hebt en of je hoog- of laagopgeleid bent. Samengevat: behandeling, kwaliteit, hoeveelheid, snelheid moet voor elke Nederlander hetzelfde zijn.

In alle bovenstaande gevallen zal dit moeten worden hersteld. Dat kan door vaste prijzen en inkooptarieven per behandeling in te voeren in heel Nederland. In de praktijk kan dit betekenen dat er nieuwe Eerste Hulp posten worden ingericht zodat aan de vereiste aanrijtijden kan worden voldoen. Ook moeten indicatieorganen volledig onafhankelijk worden van de budgethouders, bijv. bij de gemeenten, en gebruik maken van landelijke criteria.

Dit maakt het systeem ook minder complex, omdat alle energie die wordt gestoken in die tariefonderhandelingen en het bijhouden van alle verschillende tarieven per behandeling vervalt. In gemeenten kunnen betrokken afdelingen zich richten op  hun burgers en de kwaliteit van de geleverde zorg.