Dat de PVV zo in populariteit gegroeid is, en dat de VVD en CDA daarmee hebben samengewerkt, beschouwen wij als de grootste schandvlek in de Nederlandse geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat er stelselmatig een deel van onze bevolking zo wordt behandeld, zouden we niet over onze kant moeten laten gaan.

Tegelijkertijd begrijpen wij veel zorgen en frustraties van PVV stemmers volledig. Wij geloven alleen dat de maatregelen die Wilders voorstelt ingaan tegen alle waarden die ons lief (zouden moeten) zijn. Nog los hiervan: de meeste maatregelen zijn helemaal niet uitvoerbaar. 

PVVD

De PVV is met het gedoogkabinet in 2011 in het zadel geholpen door Rutte en Verhagen (CDA). Wilders verscheen plotseling in goede doelen shows, en stemmen op de PVV was ineens acceptabel geworden (anders deden ze toch niet mee in Den Haag?). Mede daardoor zijn ze daarna als een pijl gestegen.

Na alles wat Wilders heeft gezegd over kopvoddentaks, ‘minder, minder’ etcetera, sluit VVD samenwerking met de anti-islampartij PVV ook in 2016 niet uit. Alleen vanwege het te verwachten gebrek aan steun in de Eerste Kamer heeft dit voor zo’n coalitie waarschijnlijk geen zin. Niet om morele zaken als discriminatie, vrijheid van geloof en zo.

Het cordon sanitaire zal moeten worden uitgebreid met de VVD. PVV&VVD: eerlijke partijen die de waarheid durven zeggen over de islam en moslims!

VNO-NCW

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer zegt in 2015 nog dat de populariteit van de PVV gevolgen kan hebben voor de handel van Nederland met het buitenland. ‘Als Nederland het imago krijgt dat het weinig met het buitenland te maken wil hebben en bang is voor andere culturele invloeden, dan is dat een zorgpunt,’ zei De Boer in WNL op Zondag. Dat betreft dus geld. In 2016 schaamt De Boer zich niet om ook bij de PVV te lobbyen. Dat is de politieke realiteit. Moraal speelt bij de samenwerking met deze anti-islampartij die een deel van onze bevolking wil uitsluiten kennelijk geen rol.

In het verzet

Wij vind dat we met zijn allen wakker moeten worden, en in ‘het verzet’ moeten. We moeten ingaan tegen deze beweging die een grote groep van onze Nederlanders discrimineert en beledigt. Dit is een van de reden geweest om Groen Rechts op te richten.

Wettelijke basis voor de PVV?

De vereniging heeft geen leden zoals is voorgeschreven door de wet. Daarmee heeft Wilders een beschermingsconstructie gemaakt waardoor hij het als enige voor het zeggen heeft in de partij. De vraag is: is dat niet illegaal? Elke politieke partij moet immers een vereniging zijn met een bestuur, leden, een ledenvergadering e.d. Dat lijkt ons ook wel makkelijk.

NB: de Kiesraad, KvK, KNB en anderen doen geen uitspraak als het gaat om de rechtmatigheid van de PVV als politieke partij in het parlement.