Skip to main content

Geloof en gelovigen

Godsdiensten in Nederland dragen bij aan onze samenleving; ook de islam. Het is een schande dat er parlementsleden zijn die gelovige moslim-Nederlanders willen terugsturen, uitsluiten en het beleven van hun geloof onmogelijk willen maken. Zelfs onze premier probeert daarin een stoer deuntje mee te blazen. Groen Rechts heeft hierover een duidelijke mening. Nederlandse moslims zijn ‘onze moslims’ en zij horen dus bij Nederland. En praktisch gezien: een oplossing voor huidige problemen zal alleen werken als die oplossing samen met verschillende groepen wordt geformuleerd. De Nederlandse grondwet is daarbij altijd het fundament.

Waar nodig moeten er wel met religieuze organisaties concrete afspraken gemaakt worden over hun bijdrage aan de samenleving en integratie. En die afspraken moeten strak worden nageleefd. Overigens geldt dat dan voor alle religieuze organisaties, niet alleen islamitische.

Pro-godsdiensten en levensovertuigingen; ook de islam dus.

Wij zijn pro-godsdiensten en levensovertuigingen; ook de islam dus. Geloof is een ongelofelijk mooi iets, en gelovigen leveren een belangrijke bijdrage aan de cohesie van onze samenleving. Geloof geeft veel mensen zingeving, en verbindt hen rondom hun geloof.

Kennis maken

Veel mensen hebben een duidelijke mening over godsdiensten, met name de islam. Tegelijkertijd ontbreekt het vaak aan kennis over deze godsdiensten. En ook het onderscheid tussen godsdienst, afkomst en nationaliteit is vaak onduidelijk (Verder lezen). En ook al zegt een moslim of joodse gelovige bijvoorbeeld dat iets gebaseerd is op zijn godsdienst, dat betekent niet automatisch dat dat zo is. Veel vrouwonvriendelijke regels bijvoorbeeld zijn regionale gebruiken die gaandeweg bij het godsdienstig erfgoed en zelfs de officiële godsdienst zijn gaan horen. (Verder lezen). Groen Rechts vindt dat kinderen vanaf groep 1 ‘maatschappijleer’ moeten krijgen, met lessen over verschillende afkomst, geloof en nationaliteit, en over discussiëren, feiten en meningen.

PVV, VVD en VNO-NCW

Wij vinden wat Geert Wilders zegt heel slecht voor de integratie in Nederland. Zijn ‘maatregelen’ zijn ook niet uitvoerbaar. Wel begrijpen wij dat PVV-stemmers het met hem eens zijn omdat hij hun ongenoegen het best verwoordt.

De anti-islampartij PVV is door VVD en CDA groot gemaakt door het gedoogkabinet. Het was ineens acceptabel geworden om het met de PVV eens te zijn. En ook nu sluit Rutte samenwerking met deze anti-islam partij PVV niet uit. Dat VVD met hen willen samenwerken is de grootste schande voor Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Maar ook het VNO-NCW vindt het bij de politieke realiteit horen dat ze lobbyen bij de PVV. De Nederlandse werkgeversverenigingen zeggen dus dat ze willen samenwerken met een partij die grote groepen Nederlanders uitsluit en doorlopend negatieve uitspraken doet over hun de identiteit en het geloof dat hun dierbaar is.

Wederzijds beledigen en cross-culturele communicatie

De laatste jaren is het (online) beledigen sterk in opkomst, en met name online lijken er geen grenzen te bestaan over wat men over anderen mag zeggen. Elders schrijven wij over vrijheid van meningsuiting vs. vrijheid van beledigen. Naast de ‘fight’ reactie in de beledigingen treedt ook de ‘flight’ en ‘fright’ reactie op: grote groepen Nederlanders doen niet meer aan discussies. Een aantal online redacties hebben vanwege de reaguurders de reactiemogelijkheden ingeperkt of zelfs verwijderd.

De discussie over vrijheid van meningsuiting is ineens van het koffiezetautomaat naar de huiskamers verhuisd, o.a. omdat een aantal moslims zich persoonlijk aangevallen voelt als hun Profeet belachelijk wordt gemaakt, of hun heilige boek. Sterker nog: er zijn mensen voor vermoord, zoals in Parijs naar aanleiding van cartoons. Voor veel mensen die al generaties lang in Westerse tradities zijn opgegroeid is dat vreemd. Toch is het niet onbegrijpelijk (dat is dus iets anders dan dat het daarmee is goed te praten).

Los van de vraag of het zuiver islamitisch is om zoveel waarde te hechten aan dit soort zaken, is er in ieder geval een cultureel verschil. In veel Midden-Oosten culturen, de Arabische landen en Israël, is de identiteit veel meer verweven met nationaliteit, afkomst en geloof. Dit zijn belangrijke pijlers die je ook niet los van elkaar kunt zien. Wat daarbij hoort is dat de groepswaarden erg belangrijk zijn, en soms belangrijker dan de individuele mening. Dat is niet slap of eng; dat is een andere sociale structuur dan wij gewend zijn. En dat is dus niet ‘islamitisch’ dat is ‘midden-oosters’. In Israël is ook duidelijk te zien dat het langzamerhand van individualistisch naar gemeenschappelijk-religieus gaat, bijv. in de reacties van de staat en religieuze leiders op landgenoten die kritiek hebben op de ‘staat Israel’.

Maar omdat eigen religieuze waarheden horen bij wie je bent als moslim, als Marokkaan en als Arabier, wordt je ook anders en meer geraakt. Als iemand Jezus beledigt ten overstaan van een christen, dan zal die boos zijn, het zielig vinden of wat dan ook. Maar het zal over het algemeen veel minder verbonden zijn met wie je bent als persoon, laat staan wie je bent als Nederlander van blanke West-Europese Germaanse komaf.

Als dominante cultuur zijn de autochtone bewoners gewend dat bepaalde beledigingen ‘moeten kunnen’ en zij voelen zich beknot in hun individuele vrijheid als iemand in hun ogen overtrokken reageert. De allochtone bewoner, eveneens Nederlander, kan zich aangetast voelen in wie hij is. Deze kan het ook meer voelen als belediging op de groep waar hij lid van is (vergelijk ook de reactie van Turkse Nederlanders op ontwikkelingen in de staat Turkije).

Dit is het terrein van de cross-culturele communicatie. Die is o.a. groot geworden vanuit de behoeften van het zakenleven om succesvol zaken te kunnen doen in het buitenland (welk buitenland dat ook is). Maar het is duidelijk dat er in Nederland ook veel meer aandacht voor nodig is. Als dominante cultuur kunnen veel autochtonen wel zeggen: ‘ja, zeg, dat doen wij al eeuwen zo’, maar dat is niet de slimste oplossing. Het feit is dat de samenstelling van dat ‘wij’ is veranderd, of mensen willen of niet. Dus moeten we weer leren wat die ander eigenlijk bedoelt, en hoe hij of zij het misschien wel op kan vatten. Als iemand dan een ander beledigt, dan weet hij in ieder geval hoe het aan kan komen.

Bedreigingen en moorden; terrorisme

Helaas zijn er gelovigen die claimen op basis van hun geloof te mogen of moeten doden. Deze terroristen dienen met alles wat wij in huis hebben opgespoord en vervolgd te worden. Ook in het Midden-Oosten wordt er gedood door groeperingen en staten die zelf in ieder geval het geloof als belangrijke reden noemen. Dus dat zal ook daar consequenties moeten hebben voor onze politieke en economische opstelling.

Anti-Integratie?

Daarnaast zijn er religieuze instellingen die, al dan niet gefinancierd door buitenlandse overheden, integratie bemoeilijken. Wij zijn voor samenwerking met de verschillende gelovigen om een manier van samen-leven te vinden in Nederland. Dat gesprek moet alleen wel echt en indringend en structureel gevoerd worden, en niet alleen bij incidenten of escalaties in binnen- en buitenland (Turkije, Syrië, Israël).

Overigens: scheiding kerk en staat

In Nederland wordt vaak gezegd dat wij ‘scheiding van kerk en staat’ hebben. Er resten ons nog wel wat zaken die we kunnen afmaken, om dat 100% te krijgen. Dat zou een goed idee zijn, om daar volstrekt helder over te kunnen zijn.

Voor het onderwijs kunnen we ons afvragen in hoeverre de staat moet toestaan dat leerlingen op basis van geloof gediscrimineerd mogen worden door de ‘bijzondere scholen’. Voor Groen Rechts is dat geen halszaak. Als bijzondere scholen helpen bij integratie, dan is dat een goed idee.

Midden-Oosten

De westerse landen hebben pakken boter op het hoofd als zij praten over het verdedigen van democratische waarden in het Midden-Oosten. Onze ‘realpolitik’ richting Egypte, Syrië, Israël e.a. landen geven ons eigenlijk het recht niet meer om op morele gronden een positie in te nemen. Toch zullen we dat moeten doen, om langzaam weer het vertrouwen terug te winnen dat gesprekspartners nodig hebben. We kunnen beginnen met erkenning van Palestina en het steunen van de Koerden voor het stichten van een staat in Noord-Irak, in samenspraak met Turkije. 

Internationale gemeenschap

Samenwerken met de VS voor dit onderwerp is de afgelopen decennia volstrekt zinloos gebleken (Israël, Egypte, Iraq, Syrië). De angst om dan wel Israël, dan wel de Arabische landen (export, olie) tegen het hoofd te stoten heeft tot verlamming geleid. Ook leveren 13 EU landen wapens aan de militaire machthebbers in Egypte ondanks een wapenembargo.

Palestina – een grens trekken

Een voorbeeld is het erkennen van de staat Palestina; veel partijen in de Tweede Kamer schijnen dit te steunen, maar het komt er alsmaar niet van. Gezien de vaart waarmee allerlei andere wetten er wel doorheen zijn gewerkt, betekent dit dat het kabinet het niet wil of weer voor een lobbypartij bezweken is.

De Palestijnse staat zal zo snel mogelijk erkend worden. Ons voorstel is dat de VN de grenzen gaat bewaken van de Gaza strook en de Westelijke Jordaanoever, en een corridor waardoor Palestijnen veilig heen en weer kunnen reizen tussen hun landsdelen. Die grensbewaking is twee kanten op: Palestijnen en Israëli’s moeten tegen elkaar beschermd worden. Over enkele generaties kan de situatie mogelijk normaliseren nadat het wantrouwen wat zal zijn verminderd door het uitblijven van fysiek geweld. Wij zijn ervan overtuigd dat dit in het belang is van Palestina en van Israël. Beide partijen moeten kennelijk ook tegen zichzelf beschermd worden; anders lost het conflict nooit op.

Koerdistan

Ook de Koerden verdienen onze steun, zeker na hun beslissende bijdrage in de strijd tegen IS. Wij willen met Turkije, Irak en Syrië om tafel gaan zitten. En dan Irak voorstellen zich op te delen in, zogezegd, Koerdistan, ‘Sunnistan’ en ‘Shiistan’; gebaseerd op de volken en mensen die er leven. De huidige kunstmatige koloniale constructie werkte alleen onder een dictator. Het idee: duidelijke grenzen + eerlijke verdeling van olieopbrengsten -> vertrouwen opbouwen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit in het belang is van Turkije, Syrië en de andere Irakezen. Ooit zal er toch een oplossing voor een thuisland voor de Koerden moeten komen. Dan maar zo snel mogelijk, zodat er in ieder geval een conflict minder is. Wij denken dat dit ook het conflict in Turkije zal helpen verminderen, zodat de Turkse regering en bevolking zich meer kunnen richten op het oplossen van andere problemen.