Burgers en bedrijven bedenken tegenwoordig zelf veel oplossingen in de zorg, energie, voedsel. Daarvoor organiseren zij zich in grotere of kleinere verenigingen, coöperaties of collectieven. De overheid zegt dit te stimuleren, maar houdt nog te vaak toch regie. De overheid zal moeten leren te faciliteren en samen te werken. Zo kunnen burgers, bedrijven en organisaties meedenken bij wetsvoorstellen, projecten of subsidies om deze te becommentariëren of beoordelen. Lobby-partijen zijn in zo’n scenario gewoon één van de partijen die meedenken, maar dan op een transparante manier. 

Trends

Burgers en bedrijven bedenken zelf veel oplossingen (zorg, energie, voedsel) en voeren die ook uit. De overheid zegt dit te stimuleren, maar houdt nog te vaak de regie.

Samenwerking

Ook hier speelt ons thema samenwerking. Het is van belang niet steeds in elke wijk of coöperatie het wiel opnieuw uit te vinden. Elke keer weer leren van beste oplossingen en die verder ontwikkelen. Dus ook hier ‘continue ontwikkelen’, met steeds een betere versie; en niet steeds een andere versie.

.. van ons allemaal

Ook is het van belang de solidariteit in de gaten te houden. Worden er ook zorg- en energiecollectieven opgericht in de arme wijken in Rotterdam? ‘Burgerinitiatief’ is geen ander woord voor ‘ieder voor zich’ en het is ook geen hoopopgeleide blanken-feestje.

Rol van de overheid

De overheid zal moeten leren meer te faciliteren en samen te werken. Daarnaast kan het helpen om oplossingen te vertalen en te verspreiden over landelijke netwerken.

Burgers, bedrijven en organisaties werken samen voor de overheid

Omgekeerd kunnen burgers, bedrijven en organisaties bijdragen aan de overheid wanneer zij in een vroeg stadium kunnen reageren op wetsvoorstellen, projecten of subsidies en deze (blind) te kunnen becommentariëren of beoordelen. Er lopen nu wat initiatieven bij Sociale Zaken, maar dat zou breder uitgerold kunnen worden. Lobby-partijen zijn in zo’n scenario gewoon één van de partijen die meedenken, maar dan op een transparante manier.

Ontwikkelingssamenwerking

Ook voor ontwikkelingssamenwerking betekent het dat we waar mogelijk zullen samenwerken met projecten die door burgers en lokale bedrijven zijn opgezet en worden onderhouden. Microfinanciering, crowdfunding e.a. financieringsmogelijkheden zullen met garanties en kennis worden gestimuleerd.