Burgerparticipatie is voor ons geen verkapte bezuinigingsmaatregel, maar een uitgangspunt. Op een aantal terreinen als energie, voedsel en zorg zal het zelfs zo worden dat er eerder gesproken moet gaan worden van ‘overheidsparticipatie’. De toekomstige rol van de overheid ligt dan in het faciliteren van lokale initiatieven. De beste oplossingen worden waar nodig geschikt gemaakt als landelijke oplossing.

Samenwerking

Wel is het van belang niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, maar steeds samen te kiezen voor de beste oplossingen en die verder ontwikkelen. ‘Burgerinitiatief’ is geen ander woord voor ‘ieder voor zich’. Samen is efficiënter.

Solidariteit

Ook is het van belang de solidariteit in de gaten te houden. Worden er ook zorg- en energiecollectieven opgericht in de arme wijken in Rotterdam? ‘Burgerinitiatief’ is namelijk ook geen blank hoopopgeleiden feestje.

Ook voor ontwikkelingssamenwerking betekent het dat we waar mogelijk zullen samenwerken met projecten die door burgers zijn opgezet en worden voortgezet.