Draagvlak voor opvang van vluchtelingen is verkeerd aangepakt. Wij stellen daarom voor alle gemeenten te vragen om met hun burgers samen te bepalen hoeveel vluchtelingen zij willen opnemen in hun dorp of stad. Ook zal er een gelijke verdeling moeten komen in Europa en met de buur-landen van herkomst, voor zover dat niet al lang gebeurt. In plaats van ons steeds te laten overvallen, zullen we binnen de VN per continent structurele afspraken moeten maken over humane oplossingen per continent/regio.

Aantal vluchtelingen; een zaak van burgers en gemeenten

Het gewenste aantal vluchtelingen dat we opnemen hangt niet af van de stoere taal van partijleiders in verkiezingstijd. Vluchtelingen succesvol opnemen, ook voor de lange termijn, hangt af van hun integratie en acceptatie. Daarmee is het een zaak van burgers en gemeenten; niet van een asielprocedure of de opvangcapaciteit van de AZC’s.

Wij stellen daarom voor alle gemeenten te vragen om met hun burgers samen te bepalen hoeveel vluchtelingen zij willen opnemen in hun dorp of stad. Dat betekent huisvesting, scholen en actief samenwerken voor integratie. De getallen per gemeente tellen we op; en dat is het dan, totdat we als Nederlandse samenleving meer aankunnen.

Gelijke verdeling in Europa

In Europa is de gelijke verdeling van vluchtelingen een voorwaarde voor verdere samenwerking. Oost-Europeanen komen immers om dezelfde redenen naar West-Europa als de economische vluchtelingen uit Syrië e.a. landen dat doen. Mogelijke sanctie is om het vrije verkeer van personen uit Oost-Europese landen te beperken.

Gelijke verdeling met buur-landen van herkomst

Dit betekent ook dat landen in het Midden-Oosten aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid voor vluchtelingen als gevolg van het ISIS- en het Syrië-conflict. Het aantal asielzoekers dat landen als Saoedi-Arabië opneemt is bedroevend laag, en dat geldt ook voor hun financiële bijdrage. Ook de kosten voor het ‘afkopen’ van de Turkije en de Afrikaanse landen, wat de EU nu doet, zullen gedeeld moeten worden met onze ‘partners’ aldaar.  Eigenlijk is dit afkopen natuurlijk geen goede oplossing want deels vluchten mensen juist vanwege de situatie in hun land en juist het regime dat wij betalen om de hun grenzen dicht te houden. En het versterkt ook bepaald niet de morele identiteit die Europa meent te hebben.

Lange termijn

In internationaal verband zal z.s.m. een discussie opgestart moeten worden over de consequenties van de recente vluchtelingenstromen, die in feite volksverhuizingen zijn. Met de klimaatontwikkelingen en locale conflicten (deels een gevolg van die klimaatontwikkelingen), zal dit meer en meer voorkomen. In plaats van ons te laten overvallen door deze situatie, zullen we binnen de VN per continent structurele afspraken moeten maken over humane oplossingen per continent/regio.

Verdragen

Vluchtelingenverdragen zullen mogelijk moeten worden aangepast naar de huidige typen vluchtelingenstromen, c.q. volksverhuizingen.