Dat klopt. Er zijn veel partijen in Nederland, en ik ben blij dat wij ons ook relatief makkelijk kunnen aanmelden. En misschien komen er nog wel andere nieuwe partijen.

De reden om dit te doen is dat er kennelijk iets ontbreekt in Den Haag. En wij gaan zorgen dat dat weer op de agenda komt (ons Programma).