U kunt ons bereiken via

Vragen of klachten? Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan

Dit spreekwoord betekent: ‘een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern van waarheid’. Misschien is het gerucht of de roddel wat overdreven, maar van elk praatje is wel íéts waar. Dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis als ‘Waar rook is, is vuur’: een praatje komt niet zómaar de wereld in. Het wordt overigens ook wel gebruikt in de betekenis ‘niemand is volmaakt’. Mogelijk is een ander spreekwoord hierop van invloed: ‘Er is geen koe zo zwart of er is wel een vlekje aan.’ Dat wil zeggen: ook een effen zwarte koe heeft altijd ergens wel een wit vlekje; de figuurlijke betekenis is: ‘niemand is volmaakt’. ‘Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan’ is eigenlijk een grapje: een bonte koe is immers nu juist een en al vlekken. Citaat van de website van het Genootschap Onze Taal

Ook Groen Rechts is niet volmaakt. Mocht u daarom vragen of klachten hebben over Groen Rechts of haar leden: stuur deze dan naar info@groenrechts.org!